Tuesday, December 11, 2012

เครื่องบินพลังงานไฟฟ้า สามารถบินได้ระยะทางสองเท่าด้วยการติดตั้งแผงโซลาเซล

เครื่องบินพลังงานไฟฟ้า สามารถบินได้ระยะทางสองเท่าด้วยการติดตั้งแผงโซลาเซล

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

Keywords: การคมนาคม, การขนส่ง, Transportation, เครื่องบินไฟฟ้า, electric plane, เครื่องบินพลังแสงอาทิตย์, solar cell plane, Lithium-ion battery, Elektra One, PC-Aero Elektra One

จากข่าว “Elektra One: Electric Airplane Doubles Range by Installing Solar Panels.” โดย Ovidiu Sandru on April 13, 2012


ภาพ เครื่องบิน Elektra One บินได้ด้วยพลังไฟฟ้าของแบตเตอรี่ร่วมกับพลังจากแผง Solar cells ที่ติดตั้งที่ปีก


ภาพ เครื่อง Elektra One พร้อมระบบรับพลังแสงอาทิตย์ Solar Cell เพื่อการชาร์จไฟเครื่องบินด้วย

เครื่องบินไฟฟ้า Electra One หนัก 200 กิโลกรัม บรรทุกน้ำหนักได้ 100 กิโลกรัม โดยความคาดหวัง สามารถบินได้ไกล 600 ไมล์ ด้วยใช้พลังแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง Solar cells ที่ปีก ส่วนมอเตอร์สามารถหมุนใบพัดได้ 1400 รอบใน 1 นาที โดยอาศัยพลังจากแบตเตอรี่ร่วมด้วย

Elektra One นั่งได้ 1 คน บินได้ด้วยความเร็ว 100 ไมล์ หรือ 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง การประดิษฐ์ Electra One นี้ ทำให้ได้รับรางวัล Lindbergh Prize สำหรับการริเริ่มเครื่องบินที่บินได้ด้วยพลังไฟฟ้านี้

การมีเครื่องบินไฟฟ้านี้ นับเป็นการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญประการหนึ่ง เพราะอุตสาหกรรมการบินจัดเป็นผู้บริโภคน้ำมันในระดับแถวหน้า สำหรับเครื่องบินที่บินได้ด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแผง Solar cells นี้ จะเป็นหลักได้ว่าไม่มีการเผาไหม้ จึงทำให้ท้องฟ้าปลอดจากมลพิษทางอากาศ

ส่วนราคาของเครื่องบินในปัจจุบันยังแพงอยู่ แต่ก็ยังถูกกว่าเครื่องบินประดิษฐ์โดยมือสมัครเล่นบางลำ ราคาของเครื่องบินไฟฟ้าในขณะนี้คือ $145,000 หรือประมาณ 4.5 ล้านบาท

ลักษณะโดยทั่วไป
(General characteristics)

บรรทุกผู้โดยสาร (Crew): 1 คน

ขนาดปีกกว้าง (Wingspan): 8.6 เมตร (28 ft 3 in)
บริเวณพื้นที่ปีก (Wing area): 6.4 ตารางเมตร (69 sq ft)
น้ำหนักตัวเปล่า (Empty weight): 100 กิโลกรัม (220 lb)
น้ำหนักเต็มพิกัด (Gross weight): 300 กิโลกรัม (661 lb)

ความสามารถ
(Performance)

บินได้ไกล (Range): 500 กิโลเมตร (311 mi; 270 nmi)
บินอยู่ในอากาศได้นาน (Endurance): 3 ชั่วโมง

เครื่องบินนี้แตกต่างจากเครื่องบินที่หวังขายได้ในตลาดตรงที่ใช้ทั้งพลังงานจากแบตเตอรี่ และพลังงานจากแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ ความหวังของเครื่องบินนี้จึงขึ้นอยู่กับพัฒนาการของแบตเตอรี่ที่จะเบาลง มีพลังงานที่หนาแน่นยิ่งขึ้น และการติดตั้งแผงรับพลังแสงอาทิตย์ จะเป็นเรื่องที่ในอนาคตแผง Solar cell จะมีราคาถูกลง ระบบผลิตสามารถทำได้อย่างอุตสาหกรรม

อนาคต

แต่ระยะทางบินที่คาดหวังไว้ที่ 800-900 กิโลเมตร หากทำได้จริง จะเป็นทางเลือกแทนเครื่องบินขนาดเล็กที่มีอยู่ในตลาดได้อย่างดี เพราะค่าซ่อมแซมจะถูกลงมาก ตลอดจนราคาเครื่องบินก็จะลดลงด้วยเช่นกัน