Wednesday, December 26, 2012

วัฒนธรรมการขายหรือกำจัดของเหลือใช้ (Garage sale)


วัฒนธรรมการขายหรือกำจัดของเหลือใช้ (Garage sale)

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

ศึกษาและเรียบเรียงจาก Wikipedia

Keywords: USA, สหรัฐ, อเมริกา, market, การตลาด, materialism, วัตถุนิยม, ecology, สิ่งแวดล้อม

ในโลกทุนนิยมและวัตถุนิยม เรามักจะถูกกระตุ้นให้ซื้อหาของมากินหรือใช้ ซึ่งบ่อยครั้งเป็นไปอย่างเกินต้องการ ต้องมีการกำจัดทิ้งเสีย กลายเป็นขยะ แต่ทำอย่างไรจึงจะทำให้ของที่เราไม่ต้องการใช้นี้ยังได้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นต่อไป ซึ่งนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการลดสภาวะโลกร้อนได้อีกส่วนหนึ่ง

ดังนั้น จึงมีวัฒนธรรมการขายของเหลือใช้ ดังในประเทศตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกา เขามีกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นระยะ โดยขนของเหลือใช้ออกมาขายเป็นครั้งคราว อาจเรียกกันในหลายๆชื่อว่า

Garage sale เมื่อใช้โรงรถของบ้านตนเองเปิดเป็นสถานที่ขาย


Yard sale หรือ Lawn sale เมื่อใช้สนามหญ้าหน้าบ้าน เป็นเป็นสถานที่ขาย

Rummage sale โดยคำว่า Rummage แปลว่าการขุดคุ้ย หรือไปค้นของเก่าๆที่พอจะมีประโยชน์มาขาย อีกคำคือ Junk sale ซึ่งเป็นสิ่งของที่เจ้าของเขาใช้ไม่ได้แล้ว (Junk)

Tag sale หมายถึงของที่นำมาขายนั้น เขาจะติดป้าย (Tags) บอกราคา ซึ่งมักจะเป็นของถูกไม่ต้องมาต่อรองอีกแล้ว

Attic sale หมายถึงของเก่าที่เขามักจะเก็บไว้ที่ห้องใต้หลังคา (Attic) แต่โดยทั่วไป เขาจะขนของมากองวางขายในบริเวณที่ผู้คนมาหาซื้อได้โดยสะดวก เช่นที่โรงรถ หรือสนามหญ้าหน้าบ้าน

Moving sale หมายถึงเจ้าของกำลังจะย้ายสถานที่ จึงขายของส่วนเกิน ไม่ต้องขนย้ายไปให้เสียเวลาและค่าใช้จ่าย

การขายของเหล่านี้ เป็นการขายของเก่า (Used goods) เป็นการขายโดยบุคคล ขายจนหมด เป็นการขายเฉพาะกิจ ผู้ขายไม่ต้องมีใบประกอบการธุรกิจ (Business licenses) หรือถูกเก็บภาษีการค้า (Sales tax) โดยเจ้าของบ้านเป็นคนขายเอง สินค้าบางรายการเป็นของใหม่ หรือเหมือนใหม่ (Like-new) หรือเพียงยังใช้ได้ (Usable) ของเหล่านี้ เพราะเจ้าของไม่ต้องการมันอีกต่อไป เขาต้องการลดพื้นที่จัดเก็บของในบ้าน และเป็นการระดมทุน เพื่ออาจนำไปใช้ประโยชน์บางอย่าง หรือบริจาคให้กับสาธารณกุศล

แรงจูงใจโดยทั่วไป เนื่องจากเป็นช่วงทำความสะอาดบ้านในช่วงฤดูใบไม้ผลิ (Spring cleaning) หรืออาจต่อจนถึงช่วงฤดูร้อน ที่อากาศภายนอกเหมาะสมที่จะนำของออกมาขาย หรือเพราะเจ้าของบ้านกำลังจะย้ายบ้าน หรือต้องการหาเงินพิเศษ

เมื่อต้องการจะขายของ ก็มีการติดประกาศให้คนที่ผ่านไปมาได้รับทราบ แจกใบปลิว (Flyers) ในปัจจุบันเมื่อมีการสื่อสารในระบบออนไลน์ได้ ก็มีการประกาศขายกันผ่าน Facebook, Twitter หรือประกาศหนังสือพิมพ์ก็มี บางคนมีของไม่มาก ก็อาศัยขายผ่านวัด หรือสถานสาธารณกุศล แล้วบริจาคเงินเข้ากองทุนส่วนรวม ก็ทำได้

สถานที่ขายที่คุ้นๆกันคือบริเวณบ้านของตนเอง ได้แก่ โรงรถ (Garage), ทางรถสู่โรงรถ (Driveway), ที่จอดรถแบบเปิด (Carport), สนามหญ้าหน้าบ้าน (Front yard), และ ระเบียงหน้าบ้าน (Porch)


 ภาพ การขายของใช้แล้วประเภทแผ่นเสียง หรือวิดิโอ


ภาพ สถานที่ขายอาจเป็นที่สาธารณะที่เขาเปิดโอกาสให้แต่ละบ้านได้นำของเหลือใช้มาระบายขายกันเอง


ภาพ การระบายของที่แต่ละร้านค้านำออกมาระบายขายราคาถูก เรียกว่า Sale เหมือนกัน


ภาพ ร้านค้านำของตกรุ่นออกมาระบายขาย เรียกว่า Sale เหมือนกัน แต่ไม่ใช่ Garage/Yard Sale

ในบางเมืองที่เขาเข้มงวดเรื่องระเบียบและความสวยงามของเมือง ดังเช่น Beverly Hills, California, Gettysburg, Pennsylvania, Sweden, New York และ Bessemer City, North Carolina จะต้องมีการขอใบอนุญาตขาย และในบางที่อนุญาตให้ขายได้เฉพาะสนามหญ้าหลังบ้าน ไม่ใช่เปิดขายหน้าบ้าน แต่โดยทั่วไปค่าใบอนุญาตขายมีราคาไม่สูง เพียงอาจราว $10 หรือประมาณ 300 บาท