Sunday, December 23, 2012

CLEVER รถยนต์ 3 ล้อเข้าโค้งด้วยตัวเอียงเหมือนมอเตอร์ไซค์


CLEVER รถยนต์ 3 ล้อเข้าโค้งด้วยตัวเอียงเหมือนมอเตอร์ไซค์

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

Keywords: EV, car, motorcycle, พลังงาน,


ภาพ รถยนต์สามล้อ CLEVER

รถจักรยานยนต์ เมื่อผสมกับรถยนต์ ให้ได้คุณสมบัติที่ดีของทั้งสองอย่าง คือแนวคิดที่ออกมาเป็น CLEVER ซึ่งมาจากคำว่า Compact Low Emission VEhicle for uRban transport หรือยานพาหนะที่ใช้พลังงานต่ำใช้วิ่งเพื่อใช้ในการเดินทางในเมือง CLEVER ได้ความคิดออกมาเป็นรถยนต์มีสามล้อที่เมื่อวิ่งแล้ว เอียงไปตามถนน เข้าโค้งได้เหมือนกับมอเตอร์ไซค์ เป็นความคิดระหว่างบริษัท BMW ร่วมกับมหาวิทยาลัยบาธ (University of Bath) และหุ้นส่วนอื่นๆร่วมกัน เพื่อพัฒนายานยนต์สำหรับใช้ในเมือง มีขนาดเล็กและแคบ มีน้ำหนักตัวรถเบา มีความคล่องตัวในยามจราจรติดขัดเหมือนจักรยานยนต์ (Motorcycle) แต่เมื่อจะมีอุบัติเหตุก็สามารถให้การป้องกันผู้ขับขี่ได้ดีเหมือนหรือใกล้เคียงกับรถยนต์ (Car)

เมื่อยามเข้าโค้ง CLEVER จะมีระบบ Direct Tilt Control (DTC) system ที่ทำให้ตัวรถเอียงไปเหมือนกับที่มอเตอร์ไซค์เอียงเวลาเข้าโค้ง ส่วนด้านหลังที่มีเครื่องยนต์อยู่ จะมีน้ำหนักตัวเครื่องที่หนักและระบบกันสะเทือน ทำให้เกาะติดกับถนนตามปกติ

CLEVER มีความกว้างเพียง 1 เมตร มีความเร็ว 50 ไมล์/ชั่วโมง หรือ 80 กม./ชั่วโมง ได้มีการออกแบบและเริ่มงานกันตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน ค.ศ. 2006 หลังจากสร้างและทดลองได้ไม่นาน ก็พบว่าบางสถานการณ์ระบบควบคุมการเข้าโค้งไม่สามารถทำหน้าที่ได้ประกันความมั่นคงได้ดังคาดหวัง แต่เมื่อถึงเดือนเมษายน ค.ศ. 2012 การวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการเข้าโค้งก็ยังดำเนินอยู่ที่มหาวิทยาลัยบาธภาพ CLEVER รถยนต์สามล้อ วางเคร่องด้านหลัง 

จากการประมาณการ CLEVER มีประสิทธิภาพใช้พลังงานที่ 108 ไมล์/แกลลอน หรือ 45.47 กม./ลิตร หรือประมาณ 1 ใน 4 ของรถยนต์ทั่วไป