Saturday, October 24, 2009

เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก

เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก

ประกอบ คุปรัตน์
สถาบันเด็ก มูลนิธิเด็ก

สุภาษิตไทย

คำว่าเพื่อนมีหลายแบบ เช่น เพื่อนเดินทาง เพื่อนใจ เพื่อนเรียน เพื่อนเที่ยว ซึ่งมักจะมีความหมายว่า ความเป็นเพื่อนนั้นเกิดจากการสนใจ หรือทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน

ผู้ใหญ่มักจะมีคำเตือนแก่เด็กๆ และเยาวชนทั้งหลายถึงการคบเพื่อน โดยมีคำกล่าวว่า "เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก" ซึ่งเป็นคำแนะนำการคบเพื่อนในลักษณะหนึ่ง เพราะในยามที่เป็นปกติ ในยามที่เรามีฐานะมีเงินทอง สามารถจัดหาอาหารเลี้่ยงดูผู้คนได้มาก เราจะมีเพื่อนฝูงได้มากมาย ยิ่งเราเป็นคนมีทรัพย์สิน มีใจกว้างคอยเลี้ยงดูอำนวยประโยชน์ให้กับผู้คน ใครตกทุกข์ได้ยาก เราก็มีทรัพยากรคอยช่วยเหลือแก่เขา ก็จะมีคนมาอยากคบค้าด้วย แต่ยามที่เราตกยาก คนเหล่านั้นก็อาจจะหายหน้าไป เพราะเราไม่สามารถอำนวยประโยชน์ให้กับเขาได้เหมือนเดิม

แต่ความเป็นเพื่อนนั้นจะพิสูจน์กันได้ด้วยในยามที่เราทุกข์ยาก เรามีปัญหา เพื่อนที่ยังอยู่ใกล้เราและคอยช่วยเหลือเราโดยไม่ได้หวังอะไรจากเรา ยามเราเจ็บป่วย เพื่อนจะคอยดูแลรักษา คอยเป็นห่วงเป็นใย ยามเราถูกลบหลู่ศักดิ์ศรี หรืออยู่ในอันตราย เขาจะหาทางช่วยเราเท่าที่จะเป็นไปได้ นั่นแหละนับว่าเป็นเพื่อนตาย

มันอาจจะเป็นการยากที่จะหาเพื่อนตาย เราจะคาดหวังอะไรมากไม่ได้ นอกจากจะต้องรู้จักคบคน และต้องเริ่มจากการเป็นฝ่ายให้ การจะมีเพื่อนก็ต้องเริ่มจากการที่เราต้องให้ความเป็นเพื่อนแก่ผู้คน ต้องมีการแผ่เมตตา นำพาเพื่อนไปสู่ทางที่ถูกต้อง คอยให้คำแนะนำแก่เขา แม้จะทำให้เขาโกรธบ้าง ไม่พอใจบ้าง แต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ดี ถ้าเพื่อนหลงผิด ชอบหนีเรียน ติดเหล้า ติดบุหรี่ หรือหลงเพศตรงกันข้ามอย่างไม่ลืมหูลืมตา เราก็ต้องคอยชักจูงเขาให้กลับสู่ทางที่ถูกต้อง มันอาจจะทำให้เขาไม่พอใจ เกลียด หรือเข้าใจผิดเรา แต่สักวันหนึ่งเขาจะเห็นความตั้งใจดีของเรา และเข้าใจคุณค่าความเป็นเพื่อนแท้ เป็นเพื่อนตายของเรา และนั่นก็เป็นโอกาสที่เขาจะสามารถตอบกลับความเป็นเพื่อนที่ดีในภายภาคหน้า