Monday, January 9, 2012

มีรถจักรยานไฟฟ้า 120 ล้านคันในประเทศจีน

มีรถจักรยานไฟฟ้า 120 ล้านคันในประเทศจีน

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

Keywords: การคมนาคม, สิ่งแวดล้อม, รถจักรยานไฟฟ้า, Electric bicycle, e-bike

ประเทศจีนนับได้ว่าเป็นแหล่งผลิตรถจักรยานไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งด้วยเพราะแรงงานมีราคาถูก มีระบบผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าที่นับได้ว่าครองตลาดโลกในปัจจุบัน และที่สำคัญคือการมีประชากรที่มากที่สุดในโลก 1,300 ล้านคน

ภาพ รถจักรยานไฟฟ้ากลายเป็นสิ่งที่พบเห็นทั่วไปในประเทศจีน โดยประมาณว่ามีรถจักรยานไฟฟ้า หรือ e-bikes ประมาณ 120 ล้านคันในปี ค.ศ. 2010

ในประเทศจีน การขี่จักรยานไฟฟ้ามีสถานะเหมือนกับการขี่จักรยานทั่วไป โดยไม่ต้องมีใบขับขี่ ด้วยทั่วไปแต่ก่อนเขากำหนดให้ต้องมีการลงทะเบียนรถจักรยานไฟฟ้า เพื่อป้องกันการถูกขโมย แต่ในปัจจุบันได้ยกเลิกไปแล้ว แต่ในช่วงหลังเมื่อมีจักรยานไฟฟ้ามากขึ้น ก็มีอุบัติเหตุจากรถจักรยานไฟฟ้ามากขึ้น ทั้งนี้เพราะคนขับขี่ไม่มีประสบการณ์ ขับขี่ผิดด้านของถนน ขี่ผ่านไฟแดง ไม่ใช้ไฟหน้ารถ รัฐบาลจีนวางแผนเปลี่ยนกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยรถจักรยานไฟฟ้าที่ไม่มีผู้โดยสารที่ตัวรถหนักกว่า 20 กิโลกรัม หรือมีความเร็วที่มากกว่า 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่ และสำหรับรถจักรยานที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 20 กิโลกรัม หรือความเร็วสูงสุดต่ำกว่า 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง สามารถขับขี่ได้โดยไม่ต้องมีใบขับขี่

ในเมืองทางตอนใต้ของจีน ดังเช่น Guangzhou, Dongguan และ Shenzhen รถจักรยานไฟฟ้าจะถูกห้ามวิ่งในเขตเมืองชั้นใน และถูกห้ามวิ่งในเขตสงวนเล็กๆในเมือง Shanghai, Hangzhou และ Beijing ส่วนรถจักรยานไฟฟ้าในแบบ Scooter ที่เรียกว่า SSEB ที่เคยถูกห้ามวิ่งบนถนนในเมือง Shenzhen รถจักรยานไฟฟ้าสามารถใช้วิ่งได้แล้วบนถนนในปัจจุบัน (ค.ศ. 2010-11)