Sunday, January 29, 2012

สลัดพ่อครัว หรือเชฟสลัด (Chef Salad)

สลัดพ่อครัว หรือเชฟสลัด (Chef Salad)

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

Keywords: Foods, อาหาร, Salad, สลัด

ภาพ สลัดพ่อครัว หรือ Chef Salad

เชฟสลัด (Chef Salad) หรือจะเรียกว่า “สลัดพ่อครัว” ก็ได้ เป็นสลัดหรืออาหารจานผักชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วยไข่ต้ม และมีเนื้ออีกหนึ่งหรือมากกว่า เช่น แฮม (Ham), เนื้อไก่งวง (Turkey) ไก่ (Chicken), เนื้อวัวย่าง (Roast beef) มะเขือเทศ (Tomatoes) แตงกวา (Cucumbers) และเนยแข็ง (Cheese) โดยมีผักกาดรองอยู่ด้านล่าง บางตำรามีส่วนผสมของปลาเค็มป่น (Anchovies) ร่วมด้วย ส่วนน้ำสลัดนั้นสามารถใช้ได้หลายอย่างในสลัดนี้ แล้วแต่จะเลือก

Chef = พ่อครัว, กุ๊ก, หัวหน้าพ่อครัว, หัวหน้า

Anchovies = ปลากะตัก, หรือปลาตัวเล็กๆ ที่มาทำเป็นปลาเค็มในแบบฝรั่ง แต่เวลาคนไทยจะใช้ปลาเค็มแบบไทยเป็นส่วนผสมแทน Anchovies ก็ใช้ได้ นับว่าใกล้เคียง แลให้รสชาติไปอีกแบบหนึ่ง

ภาพ Chef Salad ในอีกรูปแบบหนึ่ง ทำได้อย่างง่าย ดังที่เห็น