Sunday, January 1, 2012

สุภาษิตจีน: คนดีจะพูดว่าเขาได้เห็นและได้ยินมาว่าอะไร

สุภาษิตจีน: คนดีจะพูดว่าเขาได้เห็นและได้ยินมาว่าอะไร

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

Cw022 Proverb, สุภาษิต, ยาเสพติด, Drugs, Narcotics,

มีสุภาษิตจีนบทหนึ่งที่ฝรั่งเขียนไว้ว่า “A bad man talks about what he has eaten and drunk -- a good man about what he has seen and heard.” อันแปลเป็นไทยได้ความว่า “คนเลวพูดว่าเขาได้กินอะไรแล้วก็เมา คนดีจะพูดว่าเขาได้เห็นและได้ยินมาว่าอะไร”

สิ่งนี้ต้องการแสดงให้เห็นว่า เมื่อเราต้องการจะไปมีประสบการณ์กับสิ่งใด หากเป็นสิ่งที่เลว เราไม่จำเป็นต้องเอาตนเองเข้าไปสัมผัส และอาจทำให้ถลำตัว เกิดความเสียหาย

เรื่องขนาดเบา ของเสพติดที่มีขายถูกต้องตามกฎหมายทั่วไป เช่น เช่นเหล้า เบียร์ บุหรี่ เหล่านี้ เขาอยากจะแทรกซึมเข้ามายังหมู่เยาวชนอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง เพราะเขารู้ว่า เมื่อเกิดการเสพแล้ว โอกาสที่จะติดก็มีมาก และเมื่อมีแล้ว ก็จะมีโอกาสเป็นลูกค้าของเขาต่อๆ ไป แต่สิ่งที่ตามมา เช่น ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน ปัญหาความเครียดที่จะเกิดขึ้นในครอบครัว หรืออย่างบุหรี่ ที่ยิ่งสูบมาก โอกาสชัดเจนอยู่แล้วคือเรื่องปัญหาด้านสุขภาพปอดที่อาจเจ็บป่วยรุนแรงถึงขึ้นเป็นมะเร็งในปอด หรือถุงลมในปอดโป่งพอง

หนีเรียน การเสเพล เที่ยวเตร่อย่างไม่รับผิดชอบ บางครั้งถลำตัวไป สำหรับเยาวชน จนเสียการเรียน เสียอนาคต

ที่รุนแรงและผิดกฎหมาย บางครั้งเพราะมีเพื่อนแนะนำ และเสพอย่างไม่รู้เท่าถึงการ เช่น ยาเสพติด ฝิ่น กัญชา เฮโรอีน ยาบ้า เหล่านี้เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ผู้ขายเป็นอาชญากร ผู้เสพ หากเสพจนติดก็ต้องได้รับการรักษาพยาบาล ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการเอาใจใส่

การลักขโมย ก่ออาชญากรรม มักจะเป็นขั้นตอนต่อไป เมื่อเยาวชน หรือวัยรุ่นเที่ยวเตร่ หรือติดยาเสพติด ก็ต้องหาเงินมาเพื่อซื้อยาเสพติดเหล่านั้นเพื่อเสพ และเมื่อไม่มีเงิน ก็ต้องหาทางลัดด้วยการลักขโมย และท้ายสุดก็อาจถูกจับ หรือถลำตัวลึกขึ้นไปเรื่อยๆ

สำหรับเด็กๆ และเยาวชนที่มีสติสัมปชัญญะ ย่อมรู้ได้โดยไม่ต้องไปลอง เราสามารถรู้ได้ บอกได้ โดยไม่ต้องไปทดลองด้วยตัวเราเอง

คนเราสามารถเรียนรู้ได้จากสภาพแวดล้อมโดยไม่ต้องไปเกลือกลั้วกับสิ่งที่อาจไม่ดีงามเหล่านั้น เพียงได้ไปรับรู้ ไปเห็นมาก็นับว่าเพียงพอแล้ว ไม่ต้องไปสัมผัสหรือประสบการณ์ตรงมา คนที่ฉลาด แม้จะเกิดมาท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี แต่ก็จะสามารถนำพาตนเองให้เติบโต ได้เรียนรู้โดยไม่ตกเป็นเหยื่อของสิ่งเหล่านั้น

คนจะเป็นคนดี ต้องรู้จักแยกแยะ อะไรดี อะไรชั่ว ไม่ไปปล่อยตัวให้หลงใหลตามสิ่งเลวร้ายเหล่านั้น