Sunday, January 1, 2012

สุภาษิตรัสเซีย: ไข่แพงในช่วงเทศกาลอีสเตอร์

สุภาษิตรัสเซีย: ไข่แพงในช่วงเทศกาลอีสเตอร์

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

ศึกษาและเรียบเรียง

Keywords: cw022, สุภาษิต, proverbs, Easter, eggs, ไข่อิสเตอร์

มีสุภาษิตชาวรัสเซียบทหนึ่งกล่าวว่า “An egg is dear on Easter day.” - Russian Proverb ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่า “ไข่แพงในช่วงเทศกาลอีสเตอร์”

Dear = (คุณศัพท์) น่ารัก, แพง, สุดสวาท, ราคาสูง, เป็นที่รัก

ของทุกสิ่งทุกอย่างมีคุณค่า และมีราคาตามจังหวะเวลา และสถานที่ของมัน

เทศกาลอิสเตอร์ หรือ Easter (Old English: Ēostre; Greek: Πάσχα,Paskha; Aramaic:פֶּסחא Pasḥa; from Hebrew:פֶּסַח Pesaḥ) เป็นงานฉลองกลางของชาวคริสเตียนทั้งหลายตามปีประเพณีทางศาสนา (Christian liturgical year) ตามความเชื่อของชาวคริสเตียน พระเยซูจะกลับมาหลังจากวันที่สามที่ได้ถูกตรึงกางเขน วันฉลองอิสเตอร์นั้นจะเป็นวันอาทิตย์ ช่วงวันเวลาอิสเตอร์จะมีการกำหนดที่แตกต่างกันไปตามศาสนา

วันอิสเตอร์ในปี ค.ศ. 2011 คือวันที่ 24 เมษายน (ทั้งทางตะวันตกและตะวันออก)
วันอิสเตอร์ในปี ค.ศ. 2012 คือวันที่ 8 เมษายน (ทางตะวันตก) และ 15 เมษายน (ทางตะวันออก)
วันอิสเตอร์ในปี ค.ศ. 2013 คือวันที่ 31 มีนาคม (ทางตะวันตก) และ 5 พฤษภาคม (ทางตะวันออก)

ในยุโรปและประเทศที่นับถือคริสต์ศาสนานั้น ในเทศกาลอิสเตอร์ มีการใช้ไข่จำนวนมาก เพื่อมาทำเป็นเครื่องประดับแล้วนำไปซ่อนในที่ต่างๆ แล้วให้เด็กๆ ไปค้นหาตามสวนหน้าบ้านหรือหลังบ้าน เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ไข่มาก ไข่จะขาดแคลนในช่วงเวลาดังกล่าว เหมือนกับในประเทศไทย เมื่อยามตรุษจีน เป็ดไก่ และอาหารต่างๆ จะขาดตลาด เพราะมีการนำไปทำเป็นอาหารเพื่อฉลองในช่วงดังกล่าวกันมาก
ภาพ Ukrainian Easter eggs, หรือ pysanky. Chocolate Easter eggs ปรากฏในพิพิธภัณฑ์ไข่อิสเตอร์ของชาวยูเครนที่ Kolomyya


พิพิธภัณฑ์ไข่อิสเตอร์ของชาวยูเครนที่ Kolomyya
ภาพ ไข่อิสเตอร์ (Easter Eggs) เป็นไข่ที่เขาประดับประดาเพื่อเป็นของเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลอิสเตอร์หรือในราวๆ ฤดูใบไม้ผลิ ของแต่ละปี ในสมัยก่อนจะมีการวาดภาพสวยงามลงในไข่ แต่ในสมัยใหม่มีการใช้ลูกกวาดและชอคโกแลตที่เด็กๆ ชอบมากกว่าเป็นเครื่องล่อใจ

หากเปรียบเป็นช่วงเทศกาลที่คนเป็นจำนวนมากมาทำกิจกรรมบางอย่างในลักษณะเดียวกัน เกิดเป็นความขาดแคลน ดังเช่น ช่วงเทศกาลปีใหม่อันเป็นช่วงฤดูหนาวอากาศเย็นสักหน่อย คนจะแห่กันไปพักร้อนตามแหล่งท่องเที่ยว หรือกลับบ้านเกิดกัน ช่วงเวลาดังกล่าวมีการจราจรหนาแน่นในวันที่ต้องเดินทางไปและกลับ และที่พักในบางแห่งจะขาดแคลน เขาจะมีราคาช่วงเทศกาลที่โรงแรมเรียกค่าที่พักสูงเต็มราคา และแถมยังหายาก ต้องมีการจองล่วงหน้า

เหมือนกับความต้องการบางอย่างในสังคม มันอาจมีความขาดแคลนไปตามสภาพเหตุการณ์ของมัน เช่น ในระบบการศึกษาปัจจุบันที่เราต้องการให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการสื่อสารกับต่างประเทศได้ ครูสอนภาษาอังกฤษเป็นความต้องการของโรงเรียนต่างๆ และเมื่อมีความต้องการมากก็ขาดแคลน ต้องมีการไประดมสรรหาครูสอนภาษาจากต่างประเทศ นับเป็นความขาดแคลนในปัจจุบัน เช่นเดียวกับ ครูสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เหล่านี้เป็นความขาดแคลน เมื่อเราต้องการสินค้าและบริการการศึกษาที่ต้องมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของโลก
หรือจะเรียกครูในสายวิชาดังกล่าวเปรียบเหมือนเป็น “ไข่อิสเตอร์” ในปัจจุบันก็ไม่ผิดนัก