Friday, January 27, 2012

โรงแรมแบบห้องจิ๋ว (Capsule Hotel)

โรงแรมแบบห้องจิ๋ว (Capsule Hotel)

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

Keywords: Human habitation, dwellings, ที่พักอาศัย, โรงแรม

โรงแรมแบบห้องจิ๋ว (Capsule hotel) ญี่ปุ่นเรียกว่า カプセルホテルkapuseru hoteru เป็นโรงแรมประเภทหนึ่งที่พัฒนาในประเทศญี่ปุ่น ที่มีโรงแรมที่สามารถให้บริการห้องพักได้มากห้อง ด้วยพื้นที่ห้องขนาดเล็กมาก มีลักษณะเป็น “หลอด” (Capsules) เจตนาเพื่อให้บริการห้องพักราคาประหยัดสำหรับคนที่ต้องการเพียงพักชั่วคราว และไม่ได้ต้องการบริการอะไรมากมายเหมือนดังโรงแรมทั่วไป

ลักษณะของโรงแรมห้องจิ๋ว
Description

ขนาดที่พักของแขกในแต่ละหน่วยเป็นห้องที่ทำเป็นหลอด หรือแคปซูลจากพลาสติกหรือไฟเบอร์กลาส (Fiberglass block) ขนาดลึก 2 ม. กว้าง 1 ม. และสูง 1.25 ม. เพื่อเป็นที่พักสำหรับนอน แต่มีวัสดุอุปกรณ์บริการ เช่นโทรทัศน์ หน้าปัดอิเลคโทรนิกส ระบบอินเตอร์เน็ต ห้องนอนแบบแคปซูลแต่ละหน่วยวางซ้อนกัน 2 หลัง ในโถงขนาดกว้าง สามารถบรรจุแคปซูลได้ถึง 20 หน่วย โดยมีอ่างล้างหน้า ส้วม และห้องอาบน้ำเป็นส่วนกลาง อาจมีบริการร้านอาหาร หรือตู้อาหารแบบหยอดเหรียญ (vending machines) และมีบริการสันทนาการอื่นๆ

บริการห้องพักแบบแคปซูลนี้ได้รับความนิยมเพียงในเมืองใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีราคาที่ดินสูงมาก แต่ไม่ได้รับความนิยมนอกประเทศ ส่วนแขกผู้มาพักในโรงแรมมีห้องจิ๋วนี้จะไม่สามารถสูบบุหรี่หรือกินอาหารภายในห้องพักจิ๋วได้

ในตะวันตกมีบริการโรงแรมแบบประหยัดคล้ายกัน ที่เรียกว่า Pod Hotels แต่มีขนาดใหญ่กว่านี้และมีห้องอาบน้ำส่วนตัว

โรงแรมห้องจิ๋วนี้มีแตกต่างกันตามขนาด โรงแรมบางแห่งมีห้องเพียง 50 ห้องจิ๋ว แต่บางแห่งมีขนาดถึง 700 ห้อง หลายแห่งเป็นที่พักสำหรับผู้ชาย มีบางแห่งที่เป็นที่พักแยกผู้หญิงและผู้ชาย มีเสื้อผ้าชุดนอน และรองเท้าแตะแบบญี่ปุ่นไว้ให้เปลี่ยนขณะมาพัก มีบริการผ้าเช็ดตัว ประโยชน์ของโรงแรมแบบนี้คือราคาค่าที่พักที่ประหยัด ซึ่งตกประมาณ US$26–52 หรือ 780 บาท ถึง 1,560 บาทต่อคืน

คนที่มาพักมักจะเป็นพวกที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางกลับที่พักในวันทำงาน และด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซาในญี่ปุ่นในช่วงต้นปี ค.ศ. 2010 คนที่มาพักร้อยละ 30 ในโรงแรม Shinjuku 510 ในกรุงโตเกียว (Tokyo) เป็นผู้ว่างงาน หรือไม่มีงานเต็มเวลา และเช่าที่พักแบบเป็นรายเดือน คืออยู่อย่างเกือบประจำ

ภาพ แต่ละ Capsule มีลักษณะดังที่เห็น ลึกประมาณ 2.0 เมตร กว้าง 1.0 เมตร สูง 1.25 เมตร


ภาพ แต่ละ Capsule วางเรียง และซ้อนกัน 2 ชั้นอย่างเป็นระเบียบ จะจุคนได้ 20 คนในพื้นที่โถงที่ไม่ใหญ่นักได้

ภาพ ภายใน Capsule เมื่อมีผู้มาพัก จะมีลักษณะดังในภาพ


ภาพ หน้าปิดที่เป็นสำหรับเครื่องมือสื่อสาร สามารถทำให้ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ และวางของอื่นๆได้เล็กน้อย

ประวัติศาสตร์
History

โรงแรมจิ๋วแห่งแรกในญี่ปุ่นคือ Capsule Inn Osaka ออกแบบโดย Kisho Kurokawa และตั้งอยู่ที่เขต Umeda ในเมือง Osaka ซึ่งเริ่มเปิดตั้งแต่ปี ค.ศ. 1979

ศึกษาเพิ่มเติม
See also

§ YOtel

§ Sleep box