Wednesday, January 11, 2012

สุภาษิตอังกฤษ: ไม้โอ๊คที่สูงใหญ่เกิดจากเมล็ดพันธุ์โอ๊คเล็กๆ

สุภาษิตอังกฤษ: ไม้โอ๊คที่สูงใหญ่เกิดจากเมล็ดพันธุ์โอ๊คเล็กๆ

ประกอบ คุปรัตน์

Pracob Cooparat

Keywords: Proverbs, สุภาษิต, การศึกษา, การพัฒนา

Tall oaks grow from little acorns. ~ English proverb
ไม้โอ๊คที่สูงใหญ่เกิดจากเมล็ดพันธ์โอ๊คเล็กๆ ~ สุภาษิตอังกฤษ

ภาพ ไม้โอ๊คที่เติบโตในสวนสาธารณะ ที่ต้องใช้เวลาปลูกนานนับหลายสิบปี ดูใหญ่โต แข็งแรง งามสง่าน่าเกรงขาม

โอ๊ค (Oak) เป็นต้นไม้ที่เป็นพุ่มที่มีขนาดใหญ่ มีพันธุ์หลากหลายประมาณ 600 ชนิด โอ๊คเป็นไม้ที่มีในซีกโลกเหนือในเขตอากาศอบอุ่น มีลักษณะใบเขียวตลอดปี แต่ในบางที่อาจพบในเขตที่หนาวไปจนถึงในเขตร้อนในเอเซียและอเมริกา โดยทั่วไปโอ๊คเป็นไม้ใหญ่ที่มีเนื้อแข็งแกร่ง เหมาะแก่การนำไปใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่มีอายุคงทน

ภาพ ลูกไม้โอ๊ค หรือ Acorn เมื่อยังเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ยังอยู่กับต้น
ภาพ หลังจากลูกโอ๊คเติบโต และกลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห้ง แล้วร่วงหล่นลงมา มีสัตว์พวกนกและกระรอกเอาไปเก็บไว้เป็นอาหาร หรือใช้บริโภค และในขณะเดียวกัน มันก็พร้อมที่จะเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อสืบทอดพันธุ์ไม้โอ๊คต่อไป

โอ๊คแพร่พันธุ์ด้วยลูกไม้ของมันเรียกว่าลูกโอ๊ค หรือ Acorn มีขนาดเล็กลักษณะเหมือนถ้วย ข้างในมีเมล็ดพันธุ์อยู่หนึ่งเม็ด และมีโอกาสไม่มากที่หนึ่งลูกโอ๊คจะมี 2-3 เมล็ดพันธุ์ และลูกโอ๊คนี้จะใช้เวลาเติบโตเป็นเวลา 6-18 เดือนที่จะพร้อมใช้แพร่พันธุ์ต่อไป

ต้นโอ๊คที่เราเห็นเขาปลูกตามข้างทาง มีขนาดใหญ่ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาเติบโต มีอายุนานนับ 60-80 ปี แต่ต้นไม้ใหญ่เหล่านี้ล้วนมาจากเมล็ดพันธุ์ คือ Acorn เม็ดเล็กๆทั้งสิ้น ด้วยเหตุดังกล่าว เขาจึงใช้เปรียบเทียบลักษณะของการเติบโตของคน ให้ดูที่ต้นโอ๊ค เพราะมันก็ต้องเกิดจากสายพันธุ์ที่มาจากเมล็ดเล็กๆ เพื่อให้เราตระหนักว่า หากเราต้องการไม้ต้นใหญ่ ก็ต้องทำใจว่ามันก็ต้องมีการเพาะพันธ์จากเมล็ดโอ๊คเล็กๆเหล่านี้ เหมือนกับการศึกษาที่ต้องอดทนและเข้าใจ คนที่เป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในวันนี้ ในอดีต เขาก็ไม่ต่างจาก Acorn ที่มีขนาดเป็นเมล็ดเล็กนิดเดียว เพียงแต่ว่า เราต้องทำใจอดทน และให้เวลาและโอกาสแก่สิ่งเล็กๆเหล่านี้ ให้ได้เติบโตเป็นไม้ใหญ่ที่แข็งแกร่ง และมีคุณค่าในที่สุด