Friday, June 28, 2013

พลตรี นเรศวร์ ประเสริฐศิลป์ - เทพศิรินทร์ รุ่น 04-06


พลตรี นเรศวร์ ประเสริฐศิลป์  - เทพศิรินทร์ รุ่น 04-06

Keywords: เทพศิรินทร์, 04-06, Debsirin

พลตรี นเรศวร์ ประเสริฐศิลป์ (28)
76/174 หมุ่บ้านนนท์นคร
ซอยทานสัมฤทธิ์ ถนนติวานนท์
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

รวมภาพของ พลตรี นเรศวร์ ประเสริฐศิลป์  


ภาพ พลตรี นเรศวร์ ประเสริฐศิลป์  

ภาพ ถ่ายร่วมกับเพื่อนเทพศิรินทร์ 04-06 เมื่อไปร่วมงานศพ ของเพื่อน อุปฤทธิ์ ศรีจันทร์

ภาพ เมื่อร่วมไปกับเพื่อนเพื่อไปเยี่ยมเพื่อนเก่า นิพนธ์ โตสวัสดิ์ (มหา) ที่จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย วิชิต, นเรศ, ประสิทธิ, เหม่ง, และนคร


ภาพ จากซ้ายไปขวา - วิชิต, นเรศ, ประสิทธิ, นิพนธ์, เหม่ง, และนคร


ภาพ จากซ้ายไปขวา - วิชิต, นเรศ, ประสิทธิ, นิพนธ์, ประกอบ, เหม่ง, และนคร


ภาพ จากซ้ายไปขวา - นเรศ, วิชิต, นคร, ประสิทธิ, เหม่ง, และนิพนธ์


ภาพ นเรศ คนขวาสุด
ภาพ จากซ้ายไปขวา - นคร, เหม่ง, นิพนธ์, วิชิต, ประสิทธิ์, และนเรศ


ภาพ นเรศ คนขวาสุด
ภาพ จากซ้ายไปขวา - ประกอบ, นคร, เหม่ง, นิพนธ์, วิชิต, ประสิทธิ์, และนเรศ


ภาพ นเรศ คนขวาสุด
จากซ้ายไปขวา - นคร, วิชิต, ประสิทธิ์,และนเรศ


ภาพ นเรศ คนขวาสุด
ภาพ จากซ้ายไปขวา - นคร, วิชิต, ประกอบ, เหม่ง, และนเรศ