Friday, June 21, 2013

สุภาษิตเอธิโอเปีย - คนโง่พูด แต่คนฉลาดฟัง


สุภาษิตเอธิโอเปีย - คนโง่พูด แต่คนฉลาดฟัง

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

Keywords: สุภาษิต, proverbs, แอฟริกัน, African, แอฟริกา, Africa, คนฉลาด, คนมีปัญญา, คนโง่, การพูด, การฟัง


ภาพ เล่าปี่ หรือ Liu Bei เกิดในช่วงปี มิถุนายน ค.ศ. 223 มีสถานะเป็นจักรพรรดิ หรือ ฮ่องเต้ (Xuande) เป็นนักรบจากราชวงศ์ฮั่นตะวันตก เป็นผู้ก่อตั้งรัฐซูอาน (Shu Han) ในยุคจีนแบ่งออกเป็น 3 ก๊ก ซึ่งเขาได้เป็นผู้นำคนแรก


ภาพ เล่าปี่ (Liu Bei) จากในภาพยนตร์

The fool speaks, the wise man listens. ~ Ethiopian proverb
คนโง่พูด แต่คนฉลาดฟัง ~ สุภาษิตเอธิโอเปีย

มีอีกสุภาษิตหนึ่งที่กล่าวในความหมายคล้ายกัน “พระเจ้าให้มาหนึ่งปาก แต่ให้หูมาสองหู” ซึ่งหมายถึง แม้เรามีปาก แต่หากฉลาดแล้ว เราต้องใช้หูของเราให้มากขึ้นด้วย ใช้การฟังให้มากกว่าการใช้ปาก คือการพูด

นักวิชาการที่เอาแต่สอน เอาแต่บรรยายให้คนฟัง ไม่เคยไปฟังคนอื่นๆ ไปรับฟัง เรียนรู้สิ่งใหม่ๆในสังคม หรือในโลก สิ่งที่เราเอาแต่พร่ำสอน อาจกลายเป็นไปขยายความไม่รู้ก็เป็นได้

ในอีกด้านหนึ่งในยุทธวิธีการต่อสู้ คนที่ฉลาด บางทีเขาแสร้งทำตัวเป็นคนไม่รู้ ไม่มีฝีมือ แต่แท้จริงแล้ว เขามีความสามารถอย่างเต็มเปี่ยม เพียงแต่ซุ่มเฝ้ารอโอกาสเท่านั้น เพราะในบางสังคมและบางสถานการณ์ การแสดงตนเป็นคนรู้มาก กลับกลายเป็นไปสร้างศัตรูและคู่แข่ง ก็มีให้เห็นเป็นอันมาก คนไทยจึงมักสอนต่อๆกันว่า “จงทำดี แต่อย่าให้เด่น จะเป็นภัย” ให้ดูตัวอย่างจาก เล่าปี่ (Liu Bei) ที่รอดจากการระแวงของโจโฉ ในนิยายอิงประวัติศาสตร์ “สามก๊ก” จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่รอดจากการระแวงของจอมพลแปลก พิบูลย์สงคราม จนสามารถขึ้นมามีบทบาททางการเมือง เป็นนายกรัฐมนตรีในยุคเผด็จการทหารของประเทศไทยได้ในที่สุด ทั้งนี้ด้วยการแสดงความนอบน้อมถ่อมตน ไม่อวดเบ่ง

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ My Words “กฎข้อที่ 21 หัดแกล้งโง่เสียบ้าง รู้มากใช่จะประสบความสำเร็จ http://pracob.blogspot.com/2011/09/21.html