Tuesday, June 11, 2013

Markus Persson and Jens Bergensten – สร้างเกม Minecraft ขายได้กว่า 25 ล้านกอปี้


Markus Persson and Jens Bergensten – สร้างเกม Minecraft ขายได้กว่า 25 ล้านกอปี้

สุริยา เผือกพันธุ
Suriya Puegpunt

Keywords: เกม, การศึกษา, education, game, edutainment, simulation, Minecraft, Markus Persson, Jens Bergensten


ภาพ Markus Persson, และ Jens Bergensten

มาร์คัส เพอร์สสันและเจนส์ เบอร์เกนส์เตน (Markus Persson and Jens Bergensten)
: ผลิตเกม Minecraft ขายได้กว่า 25 ล้านกอปี้ (Copies), ไม่ทำลายแต่สร้างสรรค์

มาร์คัส เพอร์สสันและเจนส์ เบอร์เกนส์เตน (Markus Persson and Jens Bergensten) 1 ใน 100 ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีอิทธิพลต่อชาวโลก (TIME, 2013) ไรท์ (Wright) ผู้ผลิตเกม Sim City กล่าวว่า ฉันมีลูกเลี้ยงอายุ 8 ขวบ เกือบทั้งหมดที่ฉันรู้เกี่ยวกับ Minecraft ฉันได้เรียนรู้จากการดูเขาเล่น ด้วยเวลาครึ่งหนึ่งของเขาที่มี เขาจะใช้เล่นแบบเอาชีวิตจมดิ่งลงไปในโลกของเกมทั้งหมด และเวลาอีกครึ่งหนึ่งของเขา เขาจะดูวีดีทัศน์ฝึกสอนการเล่นของผู้อื่น เพื่อหาวิธีทำให้ได้เทคนิคการเล่นดี ๆ จาก Minecraft มันเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะได้ค้นพบสิ่งดี ๆ จากผู้อื่น โดยมี Minecraft เป็นตัวกระตุ้น

ในบท (Scripted) ของเกมที่เขียนกำหนดไว้ ทุก ๆ คนจะมีประสบการณ์เดียวกัน พวกเขาจะช่วยเหลือเจ้าหญิงคนเดียวกัน ใน Minecraft คุณสามารถใช้จินตนาการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ที่คุณต้องการ มันอาจเป็นเรื่องราว มันอาจเป็นเครื่องจักรกล มันอาจเป็นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณสนใจ และสามารถไปและเล่นมันได้ แต่อะไรก็ตามที่มันแสดงออกมา มันจะเป็นกระจกเงาสะท้อนมาที่คุณว่า คุณมีความตั้งใจและทำในสิ่งที่คุณสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างไร

อะไรที่เจนส์และมาร์คัสออกแบบออกมา จะกระตุ้นเตือนให้ฉันต้องมาดูรายละเอียดที่เป็นของไม่จริงในตัวตุ๊กตาเลโก้ (Lego) จึงทำให้รู้ว่า Minecraft มีองค์ประกอบที่น่าทึ่งมาก พวกเขาเข้าถึงและมีความลึกซึ้งในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่สลับซับซ้อนจากปัจจัยนำเข้าง่าย ๆ และมันยังเป็นการแนะนำเด็กรุ่นใหม่ทั้งหมด เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คนจำนวนมากพยายามจะบอกให้รู้ว่า การจะสอนเด็กอายุ 7 ขวบให้รู้รหัสและเทคนิคการเล่นคอมพิวเตอร์เล่นอย่างไร Mimecraft คือหนึ่งในเครื่องมือที่ชี้ให้เห็นวิถีทางนั้น

บทบรรณาธิการ

ผู้ใหญ่บางคนมองเกม (Game) เป็นของที่ทำให้เด็กๆไม่สนใจการศึกษา เป็นการใช้เวลาที่ไม่มีประโยชน์ และบ้างอาจมองว่านำไปสู่ความรุนแรง แต่เกมที่เป็นประโยชน์ในการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ การฝึกมอบสรรพสิ่งอย่างเป็นระบบและเป็นองค์รวม (Holistic views) ก็มี เกมไม่จำเป็นต้องไปทำให้เกิดความรุนแรง และเกมที่ออกแบบมาอย่างตั้งใจ มันอาจเป็นการศึกษาที่วิเศษสำหรับเด็กๆ

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
June 12, 2013
ชื่อเกมส์ Minecraft
ผู้พัฒนา
Developer(s)
ผู้นำเสนอ
Publisher(s)
Mojang
Microsoft Studios (Xbox 360, Xbox One)
ผู้ออกแบบ
Designer(s)
ศิลปิน
Artist(s)
Kristoffer Zetterstrand
Markus "Junkboy" Toivonen
ผู้ประพันธ์
Composer(s)
Daniel "C418" Rosenfeld
พื้นฐานที่ใช้
Platform(s)
วันเปิดตัว
Release date(s)
PC, Mac, and Linux (Java)
WW November 18, 2011[1]
Android
WW October 7, 2011[2]
iOS
WW November 17, 2011[3]
Xbox 360 (Xbox Live)
WW May 9, 2012[4]
Xbox 360 (Retail Disc)
NA June 4, 2013[5]
Raspberry Pi
WW February 11, 2013[6]
Xbox One
WW TBA[7]
ประเภท
Genre(s)
แบบ
Mode(s)
เล่นคนเดียว Single-player, เล่นหลายคน multiplayer
วิธีการเผยแพร่
Distribution