Sunday, June 23, 2013

สุภาษิตคาเมรูน - หัวใจของคนฉลาดอยู่นิ่งเหมือนน้ำใส


สุภาษิตคาเมรูน - หัวใจของคนฉลาดอยู่นิ่งเหมือนน้ำใส

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

Keywords: สุภาษิต, proverbs, แอฟริกัน, อัฟริกัน, African, แอฟริกา, อัฟริกา, Africa, น้ำนิ่ง, limpid water, คาเมรูน, Cameroon


ภาพ The heart of the wise man lies quiet like 
หัวใจของคนฉลาดอยู่นิ่งเหมือนน้ำใส ~ สุภาษิตคาเมรูน

limpid water. ~ Cameroon proverb
ใจของคนฉลาดเหมือนน้ำนิ่ง ไม่ขุ่นมัวไปด้วยสิ่งที่มารบกวน

ไม่โกรธแม้ได้รับการก่อกวนยั่วยุ ไม่เกลียด แม้เป็นผู้ถูกกระทำหรือมีอคติ ไม่กลัว แม้ถูกคุกคามข่มขู่ และไม่หลงไปด้วยความรัก และความเย้ายวน

เมื่อขจัดสิ่งรบกวนได้ดังนี้ ทำใจให้นิ่งดุจน้ำใส เขาจะได้รับข้อมูลที่จะคิดดำเนินการ และตัดสินใจได้อย่างฉลาด

แต่ในทางตรงกันข้าม หากคนฉลาด แต่กลับได้รับอิทธิพลจากสิ่งที่มารบกวน ปล่อยให้จิตถูกครอบงำด้วยความโกรธ เกลียด กลัว หรือหลง ใจเขาจะขุ่นมัว คุณภาพความคิดเห็นและการตัดสินใจก็ไม่ต่างอะไรไปจากคนไร้สติปัญญา

ในปัจจุบัน นักจิตวิทยาจึงได้มีการศึกษา และจำแนกความฉลาดออกเป็นหลายด้าน

IQ = Intelligence Quotient คือความฉลาดทางสติปัญญา
EQ = Emotional Quotient หรือ Emotional Intelligence คือความฉลาดทางอารมณ์

เพราะ คนที่มีความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) แต่เมื่อทำงานในโลกความเป็นจริง ซึ่งมีสิ่งมารบกวนจิตมากนั้น คนที่ไม่ประสบความสำเร็จ คือคนที่ไม่สามารถควบคุมจิตใจของตนเองได้ แต่ในทางตรงกันข้าม คนที่ดูภายนอกมีระดับสติปัญญาไม่โดดเด่น แต่เขากลับประสบความสำเร็จในชีวิต เพราะเขามีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ, EI) สูงกว่า นั่นคือ เขาเป็นคนที่สามารถเข้าใจในอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น และใช้อารมณ์นั้นให้เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเขาได้ดีกว่า