Wednesday, June 12, 2013

ทรัพยากรกำลังหมดไป (Resource depletion) วิถีชีวิตก็ต้องเปลี่ยนไป

ทรัพยากรกำลังหมดไป (Resource depletion) วิถีชีวิตก็ต้องเปลี่ยนไป

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

ศึกษาและเรียบเรียง

Keywords: การวางผังเมือง, city planning, habitation planning, สิ่งแวดล้อม, environment, เมืองใหญ่, metropolitan, เมืองขนาดเล็กยุคใหม่, micropolitan, small town,

ปี ค.ศ. 1999 น้ำมันบาร์เรลละ $10; ปี ค.ศ. 2007 น้ำมันบาร์เรลละ $147; ปี ค.ศ. 2007 น้ำมันหายากมากขึ้น ต้องมีการสำรวจขุดเจาะถึงที่ขั้วโลกเหนือ (Artic); ปี ค.ศ. 2026 คาดว่าราคาน้ำมันจะอยู่ที่บาร์เรลละ $200; และ ปี ค.ศ. 2038 ประเทศซาอุดีอาระเบียจะกลายเป็นประเทศนำเข้าน้ำมัน

กล่าวโดยรวม เราไม่สามารถมีน้ำมันปิโตรเลียมและพลังงานจากถ่านหิน และพวกฟอสซิล (Fossil) แนวโน้มคือคนจะพยายามมากขึ้นเพื่อจะแสวงหาพลังงานที่จะหมดไป ด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ จนไม่คุ้มที่จะทำ

มันถึงเวลาที่เราต้องตระหนักรู้แล้ว


เราต้องใช้ชีวิตอย่างตระหนักว่า น้ำมันปิโตรเลียมกำลังจะหมดไป เราต้องแสวงหาและใช้พลังงานทางเลือกที่ยั่งยืน (Sustainable energy) และต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับอนาคตที่กำลังเป็น
ภาพ รถสามล้อไฟฟ้า (E-trike) ใช้พลังงานคนถีบควบกับไฟฟ้า ดัดแปลงนั่งได้ 2 คน เดินทางภายใน 25-30 กม./วัน น้ำหนักตัวรถไม่เกิน 40-50 กิโลกรัม


ภาพ จักรยานสองล้อไฟฟ้า (Electric bicycle)

คนเรามีแนวโน้มที่จะสวนกับความเป็นจริงและความต้องการตามธรรมชาติ เช่น

แนวโน้มคนเรากินอยู่ดีมากขึ้น มีแนวโน้มออกกำลังกายน้อยลง อ้วนมากขึ้น คนอเมริกัน ยุโรปเหนือ ล้วนมีปัญหาน้ำหนักเกิน (Obesity) คนไทยก็กำลังมีปัญหาในแบบเดียวกัน ทางออกนอกจากจะต้องควบคุมอาหาร กินอาหารมีเยื่อใยมากขึ้น ลดแป้งและไขมันลง และต้องต้องออกกำลังกายมากขึ้น และทำให้การออกกำลังกายเป็นกิจวัตรปกติของชีวิต

เราใช้รถยนต์กันเพื่ออะไร คำตอบคือใช้เพื่อการเดินทาง หากจะสังเกตรถยนต์ที่ขับไปทำงาน (Commuting) แต่ละวัน มีจำนวนมากที่นั่งเพียงคนเดียว แล้วใช้รถยนต์หนักเฉลี่ย 1,200-2,000 กก. เพื่อเคลื่อนย้าย นำพาคนหนัก 55-70 กิโลกรัม แล้วใช้น้ำมันมูลค่ากิโลเมตรละ 4-5 บาท วันละเฉลี่ย 15-20 กิโลเมตร ลองเปลี่ยนไป
·      
ใช้การขนส่งมวลชน (Mass transit system) และการเดินให้มากขึ้น
·       
ใช้ยานพาหนะที่เล็กลง อาจเป็นจักรยานสองล้อ หรือสามล้อ แทนที่จะเป็นพลังงานน้ำมัน ก็เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า (Electromobility)

การใช้รถในแต่ละวัน สำหรับคนกรุง เพื่อเดินทางไปทำงาน เสียเวลากับจราจรติดขัดวันละ 1 ชั่วโมง เปลี่ยนไปเป็น
·     
  การเลือกที่พักที่ใกล้ที่ทำงาน และที่พักที่ใช้พื้นที่จำกัดลง มีขนาดเท่าที่จำเป็น หากทำงานในเมือง ให้พักในอพาร์ทเม้น (Apartments) หรือคอนโดมีเนียม (Condominium) พื้นที่ขนาด 30-40 ตารางเมตร ก็พอสำหรับครอบครัวขนาด 2-4 คน

·       เมื่อต้องการพักผ่อนในที่กว้างขวาง ฝ่ายบริหารบ้านเมือง (Municipality) ก็จัดให้มีสวนสาธารณะ (Parks) เปิดพื้นทีริมน้ำ แม่น้ำ ลำคลอง ทะเล ทำเป็นทางเดินพักผ่อนและออกกำลังกาย
·       ลดแนวโน้มการขยายตัวของเมืองใหญ่มาก (Megacities) ให้เป็นเมืองขนาดกลาง และเล็ก (Micropolitan) มีแกนเมืองที่มีขนาด 10,000-50,000 คน ควบคุมสิ่งแวดล้อมได้ง่ายขึ้น และผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นสำคัญ

การอยู่อาศัยที่ใช้พื้นที่น้อยภาพ บ้านในชนบท หรือเมืองเล็ก สร้างบ้านเล็กประหยัดพลังงาน การดูแลง่าย


ภาพ ห้องนอนขนาดเล็ก ประหยัดพลังงาน หากต้องใช้เครื่องปรับอากาศ


ภาพ การจัดห้องสำหรับคนพักอาศัย 2 คนที่ต้องใช้ห้องร่วมกัน


ภาพ การใช้เตียงแบบ Bunk beds พร้อมมีโต๊ะทำงาน เหมาะสำหรับเด็ก หรือวัยรุ่น


ภาพ บ้านพักอาศัยพื้นที่น้อย ราคาแพง ก็อยู่บ้านเล็ก แต่เมืองมีพื้นที่สาธารณะให้ใช้พักผ่อนเดินออกกำลังกาย - Promenade - Brooklyn, New York City, USA


ภาพ ทางเดินกว้างขวางในเมืองใหญ่ หรือเมืองตากอากาศ (Promenade)


ภาพ ทางเดินสาธารณะ ริ่มทะเล (Promenade)


ภาพ ลานจอดรถยนต์สำหรรับรถยนต์ไฟฟ้า (Electric cars & vehicles) โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์จาก Solar cell panels บนหลังคา


ภาพ แผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่นำมาผลิตเป็นไฟฟ้าขนานใหญ่ ราคาแผงจะถูกลงทุกวัน เมื่อมีการผลิตกันมากๆ


ภาพ พลังที่จะผลิตไฟฟ้า สามารถใช้พลังลม (Wind turbines) สามารถติดตั้งกังหันลมบริเวณทะเลชายฝั่ง ไม่รบกวนใคร หรือจะติดตั้งบริเวณทุ่งกว้าง ยังใช้พื้นที่ทำนาได้อยู่

ภาพ รถจักรยาสามล้อไฟฟ้า (E-tricycle) สะดวกและปลอดภัยกว่ารถสองล้อม สำหรับผู้สูงอายุภาพ จักรยานสามล้อไฟฟ้า (Electric tricycle) อีกแบบหนึ่ง ขับเคลื่อนด้วย Motor hub ใช้ไฟฟ้าในล้อหน้า ส่วนล้อหลังใช้คนถีบ


ภาพ ปลั๊กเสียบไฟสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า สำหรับติดตั้งในบ้านคนหรือโรงรถ ชาร์จไฟตอนกลางคืน และใช้รถวิ่งตอนกลางวัน ใช้เวลาชาร์จไฟ 3-6 ชั่วโมง และกำลังมีระบบ Supercharger ชาร์จไฟตามสถานี ใช้พลังไฟ 450 โวลต์ ใช้เวลา 30 นาที ได้ไฟฟ้าเต็มร้อยละ 80