Thursday, June 20, 2013

สุภาษิตแอฟริกัน - ไม่ว่ากลางคืนจะยาวนานแค่ไหน แต่รุงอรุณจะมาถึง


สุภาษิตแอฟริกัน - ไม่ว่ากลางคืนจะยาวนานแค่ไหน แต่รุงอรุณจะมาถึง

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

Keywords: สุภาษิต, proverbs, แอฟริกัน, อัฟริกัน, African, แอฟริกา, อัฟริกา, Africa ความขยันหมั่นเพียร ความบากบั่น ความอุตสาหะ, perseverance, assiduity, diligence, industry, bravery, courage, industriousness, industry, lucubration, pertinacity, painstaking, assiduity, assiduousness, endeavour, endeavor, laboriousness, pain


However long the night, the dawn will break. ~ African proverb
ไม่ว่ากลางคืนจะยาวนานแค่ไหน แต่รุงอรุณจะมาถึง ~ สุภาษิตแอฟริกัน

ในยามวิกฤติและความยากลำบาก แน่นอนว่ามันนำความหวั่นไหวมาสู่เรา เราอยากให้สิ่งเลวร้ายหายไปดังปลิดทิ้ง แต่นั่นแหละ หลายวิกฤติและการแก้ปัญหา มันเป็นเรื่องของการใช้เวลา ไม่ใช่ปัญหาทั้งหมดจะแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและทำได้พร้อมกัน บางอย่างที่เป็นปัญหาเร่งด่วน ต้องรีบดำเนินการก่อน ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้ แต่ตราบที่เรามีความหวัง มีสติ ใช้ปัญญา และความเพียรพยายาม ในที่สุด ปัญหาใหญ่ๆก็จะได้รับการแก้ไขไปด้วย

ในยามที่เราประสบปัญหางานที่ยากลำบาก และเราไม่เคยทำมาก่อน ดังเช่น นักศึกษาระดับปริญญาขั้นสูงที่ต้องทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา เริ่มตั้งแต่หาหัวเรื่องวิทยานิพนธ์ที่จะทำ ระหว่างนั้นต้องมีการปรึกษาหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นระยะๆ แล้วก็ต้องเตรียมสอบป้องกันหัวเรื่อง ซึ่งต้องเตรียมตัวตอบให้ดี ไม่ตกใจงุนงงจนอาจารย์เข้าใจผิด แต่เมื่อผ่านหัวเรื่องวิทยานิพนธ์มาได้ ก็ต้องใช้เวลาในการเก็บข้อมูล (Data collection) ซึ่งอาจเป็นทั้งจากเอกสาร การสัมภาษณ์ การลงภาคสนาม การแจกแบบสอบถาม ตามเก็บแบบสอบถาม ต้องเดินทางไปตามที่ต่างๆ นับจำนวนกิโลเมตรไม่ถ้วน ใช้กระดาษไปไม่รู้กี่ร้อยกี่พันแผ่น

เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว ก็ต้องมาใช้สถิติเพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูล หากไม่ถนัดที่จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการ ก็ต้องไปข้อความช่วยเหลือคนเขา เสร็จแล้วก็นำข้อมูลที่ผ่านกระบวนการนั้น มาแปลความ แล้วเขียนรายงาน พร้อมทั้งแสดงความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล แล้วก็จนถึงระดับเตรียมตัวนำเสนองานวิจัย ซึ่งอาจจะต้องนำเสนอทั้งในประเทศไทย หรือในต่างประเทศ ดังในกรณีที่เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

ทุกขั้นตอนเกิดปัญหาและอุปสรรคได้ทั้งสิ้น แต่ก็มีหนทางในการแก้ปัญหา สำคัญที่ผู้ทำวิทยานิพนธ์นั้นๆ ไม่ถอดใจไปเสียก่อน

ในกรณีของความเจ็บป่วยบางประการ แพทย์บอกโรคนั้นรักษาให้หายได้ แต่ต้องใช้วิธีการผ่าตัดหลายครั้ง ผ่าตัดเสร็จในแต่ละครั้ง ก็ต้องให้เวลาในการฟื้นตัว และต้องปฏิบัติตามที่แพทย์ให้คำแนะนำ ต้องมีคนคอยช่วยดูแลในระหว่างนั้น คนบางคนต้องใช้เวลาในการรักษาพยาบาลนานครึ่งปี หรือเป็นปี แต่เมื่อผ่านกระบวนการแล้ว หลายๆอย่างจะดีขึ้น โรคไม่เป็นปัญหาต่อบุคคลนั้นต่อไป นั่นเปรียบเหมือนเป็น “รุ่งอรุณของชีวิต”

ดังนี้แหละที่เขาเปรียบวิกฤตและปัญหานานาประการเหมือนยามค่ำคืน ดูมันมืดไปหมด ไม่มีอะไรที่จะเสร็จจะจบได้ดังใจหวังภายในชั่วข้ามคืน แต่ช่วงเวลาของการทำงาน การดำรงอยู่อย่างอดทน ที่ต้องบากบั่นนี้ ท้ายสุดมันก็จะมีเวลาของรุ่งอรุณ แสงสว่างจะเริ่มเข้ามา

สุภาษิตชาวแอฟริกันบทนี้ ต้องการใช้เพื่อให้กำลังใจแก่ทุกคนที่กำลังต้องประสบปัญหาในชีวิต ต้องทำในสิ่งที่ดูเหมือนยาก เพื่อให้กำลังใจ เพราะในท้ายที่สุด ความอดทน ความพยายามของคน ไม่ถอดใจง่ายๆ ในที่สุด โอกาสของคนๆนั้นก็จะมาถึง หากเขาไม่รีบด่วนใจร้อน หรือถอดใจยอมแพ้ไปเสียก่อน