Tuesday, June 4, 2013

การนัดบอด (Blind date) กำลังจะหมดไป


การนัดบอด (Blind date) กำลังจะหมดไป

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

Keywords: สังคม, society, วัฒนธรรม, culture, จิตวิทยาสังคม, social psychology, dating, การนัดบอด, blind date, love and marriage

มนุษย์เรา ความต้องการทางเพศ ถือเป็นเรื่องปกติ มนุษย์โดยธรรมชาติ ต้องมีสัญชาติญาณต้องการขยายพันธุ์ มิฉะนั้นก็จะสูญพันธุ์ ความต้องการมีคู่นั้นมีในมนุษย์ทุกชาติทุกภาษา แต่วัฒนธรรมการแสวงหาคู่นั้นมีความแตกต่างกันไป ในวัฒนธรรมตะวันตก การจัดให้มีกิจกรรมการละเล่นเป็นจังหวะ การเต้นรำพื้นบ้าน การไปกินอาหารร่วมกันในชุมชน เรียกว่า Picnic ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จัดให้หนุ่มสาวได้มี
โอกาสรู้จักกัน
ภาพ การนัดบอด (Blind date)

การนัดบอด ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่ง

การนัดบอด (Blind date) เป็นการจัดการด้วยความสมยอมของทั้งสองฝ่าย อาจด้วยมีคนที่ทั้งสองฝ่ายรู้จักกันเป็นสื่อกลาง ในภาษาไทยเรียกว่า “แม่สื่อแม่ชัก” ส่วนคนที่ต้องการทำความรู้จักกันนั้น ไม่เคยรู้จักหรือพบปะกันมาก่อน ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคนทำหน้าที่เป็นสื่อกลางที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า การพบกันของทั้งสองฝ่ายเป็นการจับคู่ที่เหมาะสม บางครั้งคนฝ่ายหนึ่งกระตือรือร้นมากกว่าอีกฝ่าย ซึ่งทำให้เป็นการยากที่จะจัดการนัดพบกัน แล้วคาดหวังให้ประสบความสำเร็จ

ในสังคมไทยสมัยก่อน การที่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงแต่งงานกัน บางทีเป็นเรื่องการจัดการของผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย โดยฝ่ายชายและฝ่ายหญิงยอมตาม เช่นพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายรู้จักกัน อาจด้วยเห็นว่าเป็นคนดี มีฐานะ เช่นร่ำรวยทั้งคู่ ผู้ใหญ่พอใจทั้งสองฝ่าย แล้วก็ผู้ใหญ่มักจะหว่านล้อมหนุ่มสาวว่า “เรือล่มในหนอง แล้วทองจะไปไหน” แต่ในอีกด้านหนึ่ง อาจเป็นความไม่ยินยอมของฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิง แต่งงานกันด้วยความเกรงใจ แล้วไปมีความทุกข์อยู่ด้วยกันไม่ได้ ก็มีให้เห็น

สำหรับ “การนัดบอด” การพบปะกันโดยทั่วไปใช้เวลา 2 ชั่วโมง หรือน้อยกว่านั้นในการพบกันครั้งแรก ซึ่งหมายถึงการทำให้ทั้งสองฝ่ายรู้จักกัน มากกว่าที่จะมุ่งหมายไปไกลถึงการจะแต่งงาน ยิ่งกว่านั้น การที่ทั้งสองฝ่ายจะได้พบกันและใช้เวลาไม่มากนั้น เพราะเป็นช่วงเริ่มต้นของความสัมพันธ์ การนัดบอดนี้เป็นเหมือนการผจญภัยน้อยๆ เพราะทั้งสองฝ่ายไม่รู้จะคาดหวังอย่างไรจากการพบกัน ส่วนสถานที่นัดพบกันนั้น มักจะเป็นสถานที่กลาง เป็นสถานที่สาธารณะที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกสบายๆ เช่น ร้านอาหาร สวนสาธารณะ ฯลฯ การจะทำอะไรให้เป็นทางการหรือเปิดเผยเกินไป มีแต่คนเฝ้าจับตามองมากๆ ก็ทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกขัดเขินหรืออึดอัดได้

แต่การนัดบอด (Blind date) กำลังจะหมดความสำคัญไป

ในปัจจุบันมีคนน้อยลงที่จะนัดเพื่อนของตนให้พบกันในการนัดบอด เพราะมีความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้อง และขณะเดียวกัน มีสื่ออื่นๆที่จะทำให้คนรู้จักกันได้ด้วยตนเองมากขึ้น วิธีที่ง่ายที่สุดในปัจจุบัน คือการใช้สื่อออนไลน์เป็นสื่อกลาง (Mediums) ที่ทำให้ได้รู้จักคนใหม่ๆ วิธีการที่ทำได้ คือการลงชื่อในบริการสื่อจัดหาคู่ (Online dating service) eHarmony มีสมาชิกใช้บริการ 20 ล้านคน Match.com มีผู้ใช้บริการ 15 ล้านคน Plenty of Fish มีสมาชิก 30 ล้านคน และมิได้มีเพียง 3 รายที่ให้บริการ ยังมีสื่อกลางอื่นๆนับเป็นพันๆองค์การ คนอเมริกันมีประชากร 300 ล้านคน มีคนใช้บริการสื่อออนไลน์หาคู่ 65 ล้านคน และแนวโน้มนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะคนอเมริกัน มันเป็นปรากฏการณ์ทั่วโลก ในประเทศจีนมีประชากร 1400 ล้านคน แต่ก็มีผู้ใช้สื่อออนไลน์ 1400 ล้านรายเช่นกัน แน่นอนว่าบางรายมีหลายๆชื่อ ดังในกรณีของ Facebook ซึ่งเป็นสื่อแบบทั่วๆไป ที่คนจะได้ทำความรู้จักกันในเบื้องต้น ซึ่งจะพบว่าบางคนมีหลายๆชื่อ ใช้เพื่อจะปกปิดตนเองในระดับหนึ่ง

การหาคู่ในระบบออนไลน์ไม่ใช่เรื่องแปลก และไม่ใช่เรื่องเสียหาย เป็นการแสดงออกที่ค่อนข้างจะตรงที่สุด สำหรับคนไทย โดยเฉพาะบรรดาสตรี ที่เรามีวัฒนธรรมรักนวลสงวนตัว การเข้าเป็นสมาชิกสื่อสังคมออนไลน์ นับเป็นก้าวแรกๆในการเปิดตัว คนบางคนพบกันซึ่งหน้า อาจะจะรู้สึกเขินอาย หรือไม่กล้าแสดงออก แต่การได้แสดงตนเองออกมาในระบบออนไลน์ เขาจะกล้าแสดงออก และแสดงออกในสิ่งที่เขาชอบ ถนัด เช่นการสื่อกันในเรื่องการบ้านการเมือง การสื่อในเรื่องสุขภาพอนามัย อาหารการกิน การท่องเที่ยว ความสนใจความรู้ในโลกกว้าง ดนตรี ศิลปะ ความงาม การออกแบบ ฯลฯ

การแสดงออกที่ทำได้ด้วยการพูด เขียน ส่งภาพ หรือภาพเคลื่อนไหวขึ้นแสดงผ่านสื่อออนไลน์ ทำให้ตนเองเป็นที่รู้จัก และมิได้หมายความว่าเป็นเรื่องความต้องการมีความสัมพันธ์ทางเพศ หรือเป็นเรื่องความรักกันแบบหนุ่มสาวเสมอไป การได้สื่อสารกับคนที่มีความสนใจ ค่านิยม ทัศนคติ และได้พูดได้แสดงความคิดเห็นออกมา นั่นก็เป็นการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานที่ดีเป็นปกติอยู่แล้ว


ภาพ การแสวงหาคู่ในระบบออไลน์ นับวันจะมีมากขึ้น ไม่ใช่เรื่องเสียหาย แต่ต้องมีการเรียนรู้ 


ภาพ การนัดบอด (Blind date) หรือการนัดพบออนไลน์ ท้ายสุดก็คือการได้มาพบปะกันแบบเห็นหน้า อาจเป็นที่ร้านอาหาร หรือการท่องเที่ยว


ภาพ การจะก้าวเข้าสู่ขั้นการแต่งงาน จำเป็นต้องให้ทั้งสองฝ่ายได้รู้จักกันมากที่สุด รู้จักความเป็นตัวตนอย่างที่เขาเป็น


ภาพ การพบกันของผู้ป่วยสูงอายุในโรงพยาบาล ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก Dating คือการที่ทั้งสองฝ่ายได้พบปะกัน ได้พูดคุยกัน