Friday, June 21, 2013

การเมืองไทย - ขอให้เรื่อง Substance มาก่อน Styles

การเมืองไทย - ขอให้เรื่อง Substance มาก่อน Styles

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

Keywords: การเมือง, politics, การปกครอง, government, ธรรมมาภิบาล, ประขาธิปไตย, democracy, good governance, เนื้อหา vs. สาระ, Substance vs. style, ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร


ภาพ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (Yingluck Shinawatra) 

เราควรตั้งวงเสวนาเรื่องปากท้องและกระเป๋าสตางค์ของประชาชนทุกคน ...

ผมไม่ติดใจเรื่องป้ายโฆษณานโยบายและหน่วยงาน ที่มีหน้าของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร เกลื่อนไปทั้งประเทศ ไม่เฉพาะในกรุงเทพฯ เพราะสมัยพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลก็มีป้ายในแบบเดียวกันนี้เช่นกัน มีรัฐมนตรีไม่กี่คนที่ไม่ใช้สิทธิโฆษณาตัวเอง

แต่ผมว่าคนไทยต้องติดตาม 3 เรื่องที่กระทบกระเป๋าสตางค์ทุกคน คือ

(1) นโยบายจำนำข้าวของทักษิณคิด ยิ่งลักษณ์ทำ ซึ่งขาดทุนไปแล้ว 260,000 ล้านบาท ซึ่งในวิธีดำเนินการ มีช่องโหว่ารั่วไหลมากมาย แต่ก็ยังไม่ปรับเปลี่ยนนโยบาย

(2) การแก้ปัญหาน้ำท่วม เสียหายไปแล้ว 1.4 ล้านล้านบาท ด้วยนโยบายมือใหม่สับสน จากน้ำท่วมใหญ่ปี 2554 (2011) และจะใช้เงินเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวอีก 350,000 บาทในแบบที่ไม่เรียกว่าแข่งขันเสรี ซึ่งต้องติดตามใกล้ชิด และ

(3) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รถไฟความเร็วสูง 2.0-2.2 ล้านล้านบาท ซึ่งต้องดึงหลายภาคส่วนมามีส่วนร่วม และการสร้างความโปร่งใส ตลอดจนการมีวิธีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการต้องยึดหลักธรรมาภิบาล

ทั้งสามเรื่องนี้ ควรต้องจับติดปัญหาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในทางหลักการ ทฤษฏีการเมืองการปกครอง หลักเศรษฐศาสตร์ และการตามติดการปฏิบัติจริงภาคสนาม และที่สำคัญ เมื่อทักษิณ ยิ่งลักษณ์ และพรรคเพื่อไทยมีจุดอ่อน พรรคฝ่ายค้าน รัฐบาลเงาของพรรคประชาธิปัตย์ นักวิชาการ หรือภาคประชาชนก็ต้องสร้างทางเลือกใหม่ให้กับประชาชน ว่าประเทศไทยควรมีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไร?