Monday, June 17, 2013

รถยนต์ไฟฟ้า Chevy Spark EV และ BMW i3 จะเป็นรายแรกที่ได้ใช้ระบบชาร์จไฟเร็ว 20 นาที ได้ไฟเต็ม 80%

รถยนต์ไฟฟ้า Chevy Spark EV และ BMW i3 จะเป็นรายแรกที่ได้ใช้ระบบชาร์จไฟเร็ว 20 นาที ได้ไฟเต็ม 80%

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat

E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

ศึกษาและเรียบเรียงจากข่าว “Chevy Spark EV and BMW i3 first to get 80% in 20 mins SAE charging [VIDEO]” EV News, SATURDAY, JUNE 15, 2013

Keywords: การขนส่ง, transportation, การเดินทาง, รถยนต์ไฟฟ้า, ev, electric car, fast charging station, BMW, General Motors, GM, Ford, Chrysler, Daimler, Volkswagen, Audi, Porsche Chevrolet Spark EV, BMW i3, ABB, Aker Wade, Eaton, IES.


ภาพ ระบบขั้วเสียบชาร์จไฟแบบเร็ว ที่ออกแบบเป็นมาตรฐานกลาง หากยอมรับ รถหลายๆรุ่นหลายบริษัทจะได้ใช้ร่วมกันได้ สถานีชาร์จไฟเร็ว (Fast Charging Stations) ก็จะเกิดได้ทั่วประเทศ ในแบบร่วมมือกัน

หลังจากร่วมในการทดสอบระบบชาร์จไฟเร็ว วิศวกรจากบริษัทรถยนต์ General Motors ของอเมริกาและ BMW AG ของเยอรมัน ต่างมีความมั่นใจในสถานีชาร์จไฟเร็ว (Fast Charge stations) จากหลายผู้ผลิตที่สามารถชาร์จไฟได้เต็ม 80 เปอร์เซ็นต์ภายในเวลา 20 นาที

รถไฟฟ้าที่จะได้รับประโยชน์จากระบบชาร์จไฟเร็วโดยสมาคมวิศวกรรถยนต์ (Society of Automotive Engineers) ในการกำหนดมาตรฐานการชาร์จไฟใหม่นี้ คือรถยนต์ไฟฟ้า Chevrolet Spark EV และรถยนต์ไฟฟ้า BMW i3.

ผลจากการทดสอบนี้ ทำให้มั่นใจและยืนยันได้ว่าระบบชาร์จไฟเร็ว จะสามารถเร่งการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จไฟเร็วที่จะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โดยบริษัทที่เข้าร่วมในโครงการความร่วมมือนี้ ได้แก่ ABB, Aker Wade, Eaton และ IES.

ความร่วมมืออย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในกลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องชาร์จไฟนี้ ได้แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีที่สำคัญนี้มีเสถียรภาพเพียงพอแล้ว ทำให้เกิดความมั่นใจที่จะยอมรับรถยนต์ไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นทั่วโลก Britta Gross ผู้อำนวยการด้านนโยบายยานพาหนะก้าวหน้าเชิงพาณิชย์ของ BMW ในทวีปอเมริกาเหนือนี้กล่าว

จากการทดสอบนี้ บริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ ทั้งของค่ายรถยนต์สหรัฐอเมริกาและเยอรมัน GM, Ford, Chrysler, BMW, Daimler, Volkswagen, Audi และ Porsche ได้แสดงความพร้อมที่จะรับระบบชาร์จไฟเร็ว ซึ่งได้แก่เครื่องและอุปกรณ์ชาร์จไฟเร็ว (DC Fast Charge connectors)

เป้าหมายของเราในความร่วมมือนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า จะมีสถานีชาร์จไฟเร็วที่พร้อมจะให้บริการ เมื่อบริษัทออกรถยนต์ไฟฟ้า BMW i3 Cliff Fietzek ผู้จัดการฝ่ายยานพาหนะไฟฟ้า (connected e-Mobility) ของ BMW ในอเมริกาเหนือกล่าว “เรามีความยินดียิ่งที่สามารถบรรลุเป้าหมายนี้”

ระบบชาร์จไฟเร็วที่มีประสมทั้งแบบ AC และ DC หรือรวมทั้งสองระบบ (Combo) จะทำให้การชาร์จไฟได้รวดเร็วและสะดวก เพราะมีมาตรฐานห้วเสียบเดียว ทำให้การป้อนไฟฟ้าเป็นไปด้วยความเร็วสูงขึ้น เหมาะสำหรับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่มีที่ชาร์จไฟ ณ ที่พักของตนเอง ที่ไม่สามารถติดตั้งระบบชาร์จไฟที่บ้านได้ เช่นอาศัยอยู่ในอพาร์ทเม้นในเมือง และไม่สะดวกที่จะชาร์จไฟข้างถนนที่เป็นสาธารณะ ระบบชาร์จไฟใหม่นี้ สามารถทำให้ชาร์จไฟได้รวดเร็วได้ไฟเต็ม 80% ภายในเวลา 20 นาที เป็นการให้ความมั่นใจแก่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่จะขยายตัวกว้างขวางไปในภายในประเทศ

ระบบชาร์จไฟเร็วนี้ จะมีขึ้นไม่กี่เดือน หลังจากที่จะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า Spark EV ของค่าย General Motors ในรัฐแคลิฟอร์เนียและโอเรกอนในภาคฤดูร้อนนี้