Tuesday, June 11, 2013

เฟทุลลาห์ กูเลน (Fethullah Gulen) :ครูผู้เร้นกายในเงามืด


เฟทุลลาห์ กูเลน (Fethullah Gulen) :ครูผู้เร้นกายในเงามืด

สุริยา เผือกพันธ์
Suriya Puegpunt

ศึกษาและเรียบเรียง

Keywords: การเมือง, politics, การปกครอง, governance, ศาสนา, Muslim, moderate, ศาสนาสัมพันธ์, ตูรกี, Turkey, เฟทุลลาห์ กูเลน, Fethullah Gulen, คินเซอร์, Kinzer


ภาพ เฟทุลลาห์ กูเลน (Fethullah Gulen) 

1 ใน 100 ที่ได้รับการยกย่องว่ามีอิทธิพลต่อชาวโลก (TIME, 2013) คินเซอร์ (Kinzer) นักเขียนผู้หนึ่งกล่าวว่า เฟทุลลาห์ กูเลน (Fethullah Gulen) คือ ผู้ที่อยู่ท่ามกลางผู้นำทางศาสนา ที่ก่อให้เกิดความน่าสนใจมากที่สุดของโลก จากชีวิตที่ปลีกตัวอย่างสันโดษในเพนซิลวาเนีย เขาได้ใช้ข่าวสารสั่งสอนด้วยความอดทน จนทำให้มีผู้คนที่ชื่นชอบเขาทั่วโลก ผู้ศรัทธาเขาได้ก่อตั้งโรงเรียนกระจายอยู่ในประเทศต่าง ๆ จนเจริญรุ่งเรือง มีอยู่ประมาณ 140 ประเทศ ดอกเตอร์ (เฟทุลลาห์ กูเลน) ได้ตอบสนองความปรารถนาของตนเอง ด้วยงานที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในประเทศที่ได้รับความเจ็บปวดจากภัยพิบัติ
อย่างไรก็ตาม กูเลน เป็นผู้ชายที่มีความลึกลับด้วย อิทธิพลของเขาในประเทศเตอร์กี จมมิดอยู่กับชีวิตงานของสานุศิษย์ที่จบการศึกษาและมีตำแหน่งต่าง ๆ ในรัฐบาล ศาลและตำรวจ สิ่งนี้จึงทำให้ดูเหมือนเขาได้กลายเป็นผู้เชิดหุ่น ที่เร้นกายในเงามืด และเขาได้กลายเป็นคนที่ถูกปฏิเสธโดยคนเตอร์กที่รักเขาเป็นจำนวนมากด้วย

แต่เนื่องด้วยการได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มพลังของผู้นิยมสายกลางส่วนใหญ่ในโลกมุสลิม กูเลนจึงเป็นคนสำคัญที่สั่นระฆังการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้มีความเร่งด่วนมากขึ้น

บทบรรณาธิการ

ตุรกี (Turkey) นับได้ว่าเป็นแดนสวรรค์ของผู้สนับสนุนการปฏิวัติประชาธิปไตยในโลกอาหรับ (Arab Spring) และเป็นแรงผลักดัน เป็นตัวอย่างดลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกอาหรับ ขณะเดียวกัน ก็ยังเป็นประเทศที่มีความขัดแย้งแบ่งขั้วในประเทศอย่างสูง คนไทยเรารู้เรื่องของเขาไม่มากนัก

ตุรกีเป็นประเทศสาธารณรัฐ (Republic) เป็นประเทศที่เชื่อมต่อระหว่างตะวันตกกับตะวันออก เรียกว่า Transcontinental country ตั้งอยู่ในบริเวณอนาโตเลีย (Anatolia) ของเอเชียตะวันตก และอีกด้านหนึ่งเป็น เทรสตะวันออก (East Thrace) ซึ่งเป็นส่วนของยุโรปตะวันออกเฉียงใต้

ตุรกีมีเมืองหลวง (Capital) ชื่อแองการา (Ankara) มีประชากร 75,627,384 คน จัดเป็นประเทศใหญ่เป็นอันดับที่ 18 ของโลก ประชากรมีรายได้ต่อหัว/ปีที่ $15,001 จัดเป็นอันดับที่ 66 ของโลก

บางที การได้ติดตามการทำงานปราชญ์คนหนึ่งของเขา และเป็นผู้นำมุสลิมในสายกลาง เฟทุลลาห์ กูเลน (Fethullah Gulen) เราอาจเข้าใจประเทศตุรกี และเข้าใจแนวคิดของมุสลิมสายกลางต่างๆได้มากขึ้น ซึ่งอาจทำให้เราเข้าใจกระบวนการที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มากขึ้นด้ว

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
12 มิถุนายน 2556


ภาพ เฟทุลลาห์ กูเลน (Fethullah Gulen)