Sunday, June 2, 2013

ในปี 2020 รถยนต์ไฟฟ้ากระแสหลักจะวิ่งได้ระยะ 300 กม. เป็นอย่างน้อย


ในปี 2020 รถยนต์ไฟฟ้ากระแสหลักจะวิ่งได้ระยะ 300 กม. เป็นอย่างน้อย

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat 

Keywords: การจัดการ, management, principles, Germany, electromobility, รถยนต์ไฟฟ้า, รถยนต์ไฟฟ้าลูกประสม, electric car, Robert Bosch GmbH, Bosch, Daimler, Mercedes, Fiat, BMW, VW, Audi

ศึกษาและเรียบเรียงจาก “Bosch says EVs with min 300 km range to go mainstream by 2020.” EV News, SATURDAY, JUNE 1, 2013

Bosch ผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลคโทรนิกส์รถยนต์ทำนายว่า – ในปี 2020 รถยนต์ไฟฟ้ากระแสหลักจะวิ่งได้ระยะ 300 กม. เป็นอย่างน้อย ซึ่งในปัจจุบัน รถยนต์ไฟฟ้าที่มีในตลาด เป็นระดับวิ่งได้ระยะทาง 100 ไมล์ หรือ 160 กิโลเมตร ด้วยการชาร์จครั้งเดียว

ความจริงรถยนต์ที่วิ่งได้ไกลระดับ 200 ไมล์หรือ 320 กิโลเมตรนั้นมีแล้ว ดังเช่นรถยนต์ไฟฟ้าของ Tesla ที่มีฐานผลิตในสหรัฐอเมริกา แต่จะมีราคาสูงในระดับรถหรู ซึ่งจะมีผู้ใช้ที่มีฐานะเท่านั้น

Bosch พนันว่าในอนาคตยานพาหนะอย่างรถยนต์จะเป็นการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (Electromobility) ซึ่งในปัจจุบัน ยังเป็นตลาดเล็กๆ นักวิชาการของ Bosch กล่าวในลักษณะสวนความเห็นของผู้บริหารระดับสูงของยักษ์ใหญ่รถยนต์ทั้งของเยอรมันและยุโรปโดยรวม ที่ยังไม่เห็นความสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้า

“แต่ในปี ค.ศ. 2020 มันจะกลายเป็นตลาดกระแสหลัก” Dr. Volkmar Denner ประธานกรรมการบริหารของศูนย์ Robert Bosch GmbH กล่าวในการเสวนาในเรื่อง วิสัยทัศน์การวิจัยและพัฒนายุคพลังขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (Electromobility)” ที่เมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี “และการจะทำได้เช่นนั้น ต้องนำเอาเทคโนโลยีของอนาคตมาใช้ในกระบวนการผลิตของปัจจุบัน” กล่าวคือ ต้องเร่งกระบวนการให้เร็วมากกว่าจะปล่อยให้เป็นไปตามแนวโน้มของตลาด

ในปัจจุบัน Bosch ได้มีส่วนสนับสนุนการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า Fiat 500e ซึ่งเป็นรถยนต์อิตาลีขนาดเล็กที่นำมาพัฒนาเป็นรถยนต์ไฟฟ้า และรวมถึงอุปกรณ์ของรถยนต์สปอร์ตหรูอย่าง Porsche และอื่นๆ ก็ได้ใช้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ของ Bosch เพื่อนำไปพัฒนาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าและหรือรถยนต์ไฟฟ้าลูกประสม ซึ่งบริษัทเองได้ลงทุน 400 ล้านยูโร หรือ 12,000 ล้านบาท เพื่อวิจัยและพัฒนาในกิจการรถยนต์ไฟฟ้า (Electromobility) และเขาให้ความเห็นว่าในปี ค.ศ. 2020 รถยนต์ไฟฟ้าจะวิ่งได้ระยะทางอย่างน้อย 300 กม. ด้วยการชาร์จไฟเพียงครั้งเดียว

การจะบรรลุเป้าหมายระดับสูงตามความคาดหวังได้ ประเทศจำเป็นต้องมีคนทำงานที่มีการศึกษาสูง ซึ่งการผลิตคนในลักษณะดังกล่าวได้ ต้องเป็นความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลัย ซึ่งในกรณีของ Bosch บริษัทได้มีศูนย์พัฒนา ชื่อ Robert Bosch Center for Power Electronics ซึ่งทำงานร่วมมือกับมหาวิทยาลัย แห่ง Reutlingen และ Stutttgart นอกจากนี้ Dr. Denner ยังกล่าวว่า มหาวิทยาลัยอื่นๆและองค์กรฝึกอบรมทั้งหลาย ก็ต้องรวมหลักสูตร Electromobility เข้าไว้ในหลักสูตรของแต่ละสถาบันด้วย


ภาพ สัญลักษณ์ของบริษัท Robert Bosch GmbH หรือเรียกสั้นๆว่า Bosch 

Robert Bosch GmbH หรือเรียกสั้นๆว่า Bosch เป็นบริษัทข้ามชาติทางด้านวิศวกรรมและอิเลคโทรนิกส์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เกอร์ลิงเกน (Gerlingen), ใกล้เมืองสตุทการ์ท (Stuttgart) ประเทศเยอรมนี นับเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์รถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในการประเมินปี ค.ศ. 2011 บริษัทก่อตั้งโดย Robert Bosch ที่เมืองสตุทการ์ทในปี ค.ศ. 1886


ภาพ Dr. Volkmar Denner

Dr. Volkmar Denner ปัจจุบันรับผิดชอบงานในบริษัท Bosch ด้านยุทธศาสตร์องค์การ (Corporate Strategy), การสื่อสารองค์การ (Corporate Communications), เจ้าหน้าที่บริหารระดับอาวุโส (Senior Executives), และการดูแลกิจการอสังหาริมทรัพย์และอาคารสถานที่ของบริษัท (Real Estate and Facilities)

Dr. Volkmar Denner เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านเทคนิค (Chief Technical Officer – CTO) มีความรับผิดชอบด้านการวิจัยและวิศวกรรมก้าวหน้า (Advance Engineering) การประสานงานวิศวกรรม ความรับผิดชอบด้านนวตกรรมซอฟต์แวร์ (Software Innovations) และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในการแพทย์ (Telemedicine)