Sunday, June 2, 2013

บริษัทรถยนต์ไฟฟ้า Tesla Motors วางแผนเครือข่ายชาร์จไฟเร็วทั่วประเทศ

บริษัทรถยนต์ไฟฟ้า Tesla Motors วางแผนเครือข่ายชาร์จไฟเร็วทั่วประเทศ


ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

Keywords: การจัดการ, management, principles, Tesla Motors, รถยนต์ไฟฟ้า, electric car, Tesla Roadster, Model S, รถยนต์ไฟฟ้าลูกประสม, PHEV, Chevy Volt, General Motors, SuperCharger,

ศึกษาและเรียบเรียงจาก Tesla Supercharger Network. February 11, 2013 / TeslaInsider /
ในประเทศสหรัฐอเมริกา หากต้องเดินทางไกลแบบข้ามรัฐข้ามประเทศ สำหรับผู้ใช้รถยนต์ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทั่วไปคงไม่เป็นปัญหา เพียงแวะเข้าไปที่สถานีบริการน้ำมัน (Gas stations)ระหว่างทาง ซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วประเทศ 164,000 แห่ง ใช้เวลาเพียง 1-2 นาทีก็เติมน้ำมันรถเสร็จ พร้อมจะเดินทางต่อไปได้แล้ว


ภาพ กราฟแสดงสถานีบริการน้ำมันในประเทศสหรัฐอเมริกา

แต่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ที่เพิ่งเริ่มดำเนินการ ซึ่งรถยนต์เกือบทุกคันจะมีที่เสียบปลั๊ก ชาร์จไฟที่บ้านด้วยไฟฟ้ากระแส 110-220 โวลต์ ใช้เวลาชาร์จไฟ 5-8 ชั่วโมง เสียบปลั๊กชาร์จไฟตอนเดินทางกลับถึงบ้าน แล้วในตอนเช้า รถก็มีไฟฟ้าเต็มแบตเตอรี่ หากเป็นรถยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงอย่าง Tesla ก็จะวิ่งไปได้ถึง 360 กิโลเมตร ก่อนที่ไฟจะหมดแบตเตอรี่

แต่หากจะเป็นการเดินทางไกลที่มากกว่า 360 กิโลเมตร จะทำอย่างไร โดยทั่วไป ก็ต้องหาที่จอดรถ ดังเช่นที่โรงแรมระหว่างทาง แล้วเสียบปลั๊กชาร์จไฟไว้ตลอดคืน สรุปว่าวันหนึ่งวิ่งได้สัก 3-4 ชั่วโมง แล้วหากต้องการวิ่งระยะทางไกลกว่านั้น จะมีวิธีการเติมไฟในแบตเตอรี่ แล้วเดินทางต่อไป ให้ได้ใกล้เคียง
กับรถยนต์ใช้น้ำมัน จะทำได้หรือไม่

Tesla มีคำตอบ นั่นคือการสร้างสถานีชาร์จไฟอย่างเร็ว ที่เรียกว่า SuperCharger ใช้กระแสไฟขนาด 480 โวลต์ (Volt) ชาร์จอย่างเร็วภายใน 30-40 นาทีก็เต็มแบตเตอรี่ร้อยละ 80 พร้อมที่จะเดินทางต่อไปได้แล้ว การใช้เวลารอในระดับไม่เกิน 40 นาทีนี้ ถือว่าเป็นที่ยอมรับได้ เพราะในช่วงเวลารอดังกล่าว ก็ให้มีกิจกรรมอื่นๆไป เช่น พักดื่มชากาแฟ กินของว่าง รับประทานอาหาร หรือทำกิจธุระอื่นๆ ใช้อินเตอร์เน็ตในการติดต่อทำงาน ฯลฯ

เทคโนโลยีที่จะชาร์จไฟอย่างเร็วภายในเวลาสั้นๆ 20-40 นาทีนั้นมีแล้ว เพียงแต่ยังไม่มีสถานีชาร์จไฟดังกล่าวกระจายตัวเองมาก และครอบคลุมเป็นเครือข่ายพอ ในสหรัฐอเมริกา คงต้องใช้ระยะเวลาหนึ่ง
Tesla Motors มีแนวคิดที่จะดำเนินการเรื่องเครือข่ายสถานีชาร์จไฟอย่างเร็ว

ในปัจจุบัน มีสถานีชาร์จไฟด่วนของ Tesla (Supercharger) 9 แห่ง กระจายไปใน 8 เมือง ตามแผนจะสร้างสถานีชาร์จไฟอย่างด่วน (Supercharger) จำนวน 87 แห่งทั่วสหรัฐในเวลา 2 ปี ซึ่งจะเสร็จในปี ค.ศ. 2015 ทั้งนี้จะเลือกจุดที่สำคัญในการเดินทางข้ามประเทศ โดยให้มีระยะห่างระหว่างสถานีไม่เกิน 100 ไมล์ หรือ 160 กิโลเมตร

การพัฒนา SuperCharger นั้น Tesla ได้ตั้งเป้าไว้ที่ 10 สถานีในแต่ละไตรมาศ โดย Tesla ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท SolarCity ซึ่ง Elon Musk เป็นประธานกรรมการ โดยข้อตกลงทางการเงินยังไม่เป็นที่เปิดเผย แต่เมื่อเทียบกับจำนวนผลิตรถยนต์ Tesla Model S ในแต่ละไตรมาศที่ประมาณ 5,000 คันแล้ว ค่าพัฒนาสถานีชาร์จไฟอย่างด่วนนี้ จะนับว่าเป็นส่วนน้อยมาก

หากการพัฒนาศูนย์แต่ละแห่งงที่ $500,000 นั่นก็แสดงว่า Tesla เตรียมที่จะจ่ายเงินประมาณ $5 ล้าน หรือ 150 ล้านบาทต่อไตรมาศ ที่ลงทุนไปกับเครือข่าย SuperCharger การหาเงินสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายนี้จะมาจากเงินกำไรจากการขาย Tesla ซึ่งเขาจะพยายามไม่ไปเพิ่มเงินลงทุนจากแหล่งอื่นๆเพิ่มขึ้นอีก


ภาพ สัญญลักษณ์ สถานีเติมไฟฟ้า Tesla SuperCharger บริการฟรีสำหรับผู้ใช้รถยนต์ Tesla Model S ทุกคัน


ภาพ สถานีบริการเติมไฟฟ้าอย่างเร็ว Tesla SuperCharger ที่มีบริการ ถ่ายภาพในตอนกลางวัน


ภาพ สถานีบริการชาร์จไฟอย่างเร็ว Tesla SuperCharger เมื่อเปิดตัว