Monday, June 17, 2013

สุภาษิตอาคาน - ปัญญาเปรียบเหมือน “ต้นเบาบาบ”


สุภาษิตอาคาน - ปัญญาเปรียบเหมือน “ต้นเบาบาบ”

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

Keywords: สุภาษิต, proverbs, อัฟริกัน, แอฟริกัน, African, อัฟริกา, Africa, baobab tree, Akan
Wisdom is like a baobab tree; no one individual can embrace it. ~ Akan proverb


ภาพ ต้นเบาบาบ (Baobab trees) ในแถบแอฟริกา

ปัญญาเปรียบเหมือนต้นเบาบาบ ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งจะโอบรอบมันได้ ~ สุภาษิตอาคาน
เพื่อนๆในระบบสื่อสังคม Facebook และสื่อสังคม ที่เป็นครูอาจารย์ รวมถึงนักการศึกษาทั้งหลาย บัดนี้เป็นเวลาเปิดเทอมแล้ว สิ่งที่เราขาดแคลนมากในระบบการศึกษาไทย คือเนื้อหาวิชาการที่นักเรียนนักศึกษาสามารถค้นอ่านได้ในระบบออนไลน์

เนื้อหาที่เป็นภาษาไทยนั้นมีครับแต่ไม่มากพอ ส่วนเนื้อหาในภาษาต่างประเทศนั้นมีมากครับ แต่เยาวชนของเรายังไม่แข็งแกร่งด้านภาษานัก ดังนั้น หากพวกเรา ช่วยกันจัดทำสารานุกรมแบบเครือข่าย ที่ผู้เรียนสามารถค้นหาได้ด้วยระบบ Search Engine อย่าง Google ดังนั้นเรามาร่วมกันจัดทำเนื้อหาที่เป็นภาษาไทย อาจทำเนื้อหาเป็นแบบ Bilingual โดยเลือกเรื่องที่เป็นประโยชน์ และเป็นความสนใจของเด็กๆและเยาวชน

ทำกันคนละเล็กละน้อย แต่เมื่อรวมกัน ปัญญาที่มีนั้นก็จะเป็นมหาศาล เหมือน “ต้นเบาบาบ” ดังที่เห็นในภาพนี้แหละครับ

ขอเชิญชวนครับ หากใครมีคำถาม ให้เขียนมาถามได้ครับ ...