Tuesday, March 20, 2012

ศิริพงษ์ บูรณศิริ เทพศิรินทร์ 04-06 เขียนมาว่า

ศิริพงษ์ บุรณศิริ เทพศิรินทร์ 04-06 เขียนมาว่า

คุณ ศิริพงษ์ บุรณศิริ (91)
45 หมู่ที่ 1 ตำบลริมใต้
อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่

ศิริพงษ์ บุรณศิริ เขียนมาว่า

ขอขอบคุณมาก ที่ยังจำเพื่อนได้ 50 ปีแล้วนะครับ มีธุระอะไรทางเชียงใหม่ ติดต่อมาเลย

ศิริพงษ์ บุรณศิริ

ภาพ ศิริพงษ์ บุรณศิริ

ประกอบ คุปรัตน์ ตอบ

ผมได้ใช้หนังสือรวมรุ่นเทพศิรินทร์ 04-06 เพื่อนำข้อมูลที่เพื่อนๆได้ร่วมกันเขียนเมื่อ 2506 หรือเกือบ 50 ปีที่แล้ว เผยแพร่ผ่าน http://pracob.blogspot.com และใน Facebook (ดู Pracob Cooparat) เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสื่อสารกันระหว่างเพื่อนๆในวัยเดียวกัน บางที่เราอาจพบหน้ากัน แต่ก็จำกันไม่ได้ เพราะมันนานมาแล้ว แต่การได้สื่อสารกันย่อมมีประโยชน์และเป็นความสุขของชีวิต

พลตรีสันติสุข วรกิจโภคาทร ได้รับเป็นประธานของรุ่น ซึ่งมีการจัดเลี้ยงกลางวันเวลา 11:30-13:30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน อาจารย์ประสิทธิ ยามาลี (แขก) เพื่อนเรา อดีตอาจารย์ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งในหลายคนที่ช่วยกันจัดการให้ได้มีการพบปะกัน ซึ่งนับเป็นสิ่งที่ดี

เพื่อนเกือบทั้งหมดเกษียณอายุแล้ว ผมเองก็ลดการทำงานลงมาก รับงานสอนในโครงการดุษฎีบัณฑิตทางความเป็นผู้นำและบริหาร (Doctoral Program in Leadership & Administration) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จะมีกิจกรรมเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นระยะๆ และโดยส่วนตัวทำงานให้กับกิจการครอบครัวเล็กๆน้อยๆ ในลักษณะให้คำปรึกษา

ศิษย์เก่าเทพศิรินทร์ (Dhebsirin School) มีเป็นอันมากที่ประสบความสำเร็จในชีวิต แต่มีบางส่วนเหมือนกันที่เขาไม่ได้ประสบความสำเร็จร่ำรวยมากมาย แต่ท้ายสุด เราเกือบทั้งหมดก็จะมาอยู่ในจุดของการเกษียณอายุ ลดการทำงานลง ปล่อยวางกับชีวิตมากขึ้น มีทรัพย์สมบัติ อำนาจ บารมี หรืออะไรก็ตาม ไม่สำคัญเท่ากับมีชีวิตที่เรียบง่าย ปราศจากโรค หรือมีก็ขอให้พอใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ

ในรุ่นเทพศิรินทร์ 04-06 เขามีกิจกรรมที่จะออกเที่ยวต่างจังหวัดเป็นระยะๆ โดยใช้รถ Microbus ขนาด 10 ที่นั่ง หวังว่าสักวันคงจะได้ไปทางทิศเหนือ จนถึงเชียงใหม่, เชียงราย และหวังว่าคงจะได้มีโอกาสพบปะเพื่อนฝูง เล่าสู่กันฟัง คุยกันถึงวันเก่าๆที่ยังใส่กางเกงขาสั้นสีกากี และเสื้อขาวปักตัวอักษรย่อ ท.ศ.” ดังคำขวัญที่ว่า “There is a little boy in every man.”

ด้วยรักและคิดถึง

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org