Thursday, March 22, 2012

สุภาษิตโปแลนด์ - ท่านรอให้วัวกลับบ้าน ก่อนที่จะไปตกอกตกใจ

สุภาษิตโปแลนด์ - ท่านรอให้วัวกลับบ้าน ก่อนที่จะไปตกอกตกใจ
ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob.cooparat@gmail.com

Keywords: Proverb, สุภาษิต, Polish, Poland, โปแลนด์, วัวกลับบ้าน, cows come home

ภาพ การเลี้ยงวัวแบบในยุโรป และอเมริกา บางที่ทุ่งหญ้าเป็นสาธารณะ วัวบ้านใครบ้านมัน ตกเย็นวัวมันจะกลับคอกของมัน

มีสุภาษิตชาวโปแลนด์บทหนึ่งกล่าวว่า "Czekaj tatka latka" ซึ่งตรงกับในภาษาอังกฤษว่า "You can wait till the cows come home." หรือแปลเป็นไทยได้ว่า “ท่านรอให้วัวกลับบ้าน ก่อนที่จะไปตกอกตกใจ” ~ สุภาษิตชาวโปแลนด์

อันวัวนั้นเป็นสัตว์ที่เลี้ยงได้ทั้งในที่ราบและตามไหล่เขา ไม่ว่าจะเป็นวัวนมหรือวัวเนื้อ โดยปกติมันจะไปหากิน มันจะรู้และพากันเดินออกไปเองเป็นฝูงในตอนเช้า เสร็จแล้วในตอนเย็นหลังจากมันเล็มหญ้า หาอาหารกินไปตามธรรมชาติแล้ว มันจะเดินกลับบ้าน กลับสู่คอกกันเองเป็นฝูงๆเช่นกัน เปรียบเหมือนเรามีลูกหรือสามีที่เขาออกจากบ้านไป จะ ไปเรียนหนังสือ ออกไปทำงาน หรือเที่ยวเตร่ก็ตาม อย่าเพิ่งไปตกอกตกใจว่าเขาไปทำในสิ่งไม่ดี รอให้ถึงเวลาเขากลับบ้านก่อน แล้วค่อยมาพูดคุยกัน

การที่เราจะเลี้ยงลูกนั้น มันจะเริ่มจากฐานที่ทำให้เขาเติบโต จากพึ่งพาเรามากเมื่อเยาว์วัย ไปสู่พึ่งพาน้อยลงเมื่อเขาเติบโตขึ้น และเป็นอิสระพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด ไม่ใช่ให้เขาพึ่งพาเราที่เป็นพ่อแม่ไปตลอดชีวิต หรือเขากลายเป็นคนหัวอ่อน ว่านอนสอนง่ายไปตลอดชีวิต การจะมีสามีหรือภรรยา เราร่วมกันเป็นครอบครัวก็จริง แต่มิได้หมายความว่าเราจะเป็นเจ้าของชีวิตกันและกัน มีบางครั้งโดยเฉพาะคนในวัยหนุ่มสาวยังคึกคะนอง แต่งงานแล้วยังอยากใช้ชีวิตอิสระของตัวเองไปอย่างไม่ได้คิดถึงอีกฝ่ายหนึ่ง อย่างที่วัฒนธรรมปัจจุบัน เขาเรียกว่ามี “กิ๊ก” ซึ่งสำหรับคนที่แต่งงานแล้ว นับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควร แต่กระนั้น อีกฝ่ายหนึ่งก็มีสิทธิที่จะต้องพูดคุยในความคาดหวังว่าในชีวิตสมรสนั้นเขาต้องการอะไร ในต่างประเทศ สตรีหรือชายฝรั่งเขาจะถือเรื่องความซื่อสัตย์ต่อกัน และไม่ยอมรับในพฤติกรรมนอกใจ และด้วยเหตุนี้การนอกใจ เป็นเหตุทำให้มีการหย่าร้างกันได้มากที่สุด

อีกด้านหนึ่งคือคิดในแง่บวก สามีกลับบ้านดึก เพราะเขาอาจต้องทำงานพิเศษ เพราะความรับผิดชอบในหน้าที่ อย่าเพิ่งไปคิดในแง่ร้าย หรือมีคนที่คิดในลักษณะอดทนเข้าไว้ คือปล่อยให้เหตุการณ์แก้ปัญหาด้วยตัวของมันเอง ให้เหตุการณ์ดำเนินการไปตามธรรมชาติจนถึงที่สุด บางทีสตรีบางคนทำเป็นไม่รับรู้ในพฤติกรรมของชาย เรียกว่า “หลับตาเสียข้างหนึ่ง” โดยเชื่อว่าในท้ายที่สุด ฝ่ายชายก็จะต้องกลับมาเป็นสามีที่ซื่อสัตย์ดังเดิม มีบางส่วนที่ก็กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับกัน ปล่อยให้ฝ่ายชายมีภรรยาได้หลายคน เรียกว่ามี “หลายบ้าน” เมื่อฝ่ายหญิงยอมรับได้ ก็ไม่เป็นปัญหา ฝ่ายหญิงบางคนยอมรับที่จะมีสามีไม่เต็มเวลา ดีกว่าไม่มีสามีเสียเลย

มีฝ่ายหญิงบางคนที่ยึดหลักสิทธิสตรี ที่เมื่อปล่อยผู้ชายไปถึงระดับหนึ่งแล้ว ฝ่ายชายไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยได้ ก็ต้องขึ้นศาล นำไปสู่การหย่าร้างอย่างเป็นทางการไป แต่ก็มีบางส่วนที่ไม่รอช้า หากพบว่าฝ่ายชายไปมีภรรยาน้อยหรือมีกิ๊กที่ไหน ก็ตามไปราวีถึงที่ จนมีการตบตีกันก็มี หากฝ่ายชายยังไม่เลิกพฤติกรรมดังกล่าว ฝ่ายหญิงบางคนก็นำเรื่องไปร้องเรียนในที่ทำงานฝ่ายชายเลย กลายเป็นเรื่องใหญ่โต อับอายขายหน้า เสียหายกันทั้งสองฝ่าย

ในสัมพันธภาพระหว่างพ่อแม่กับลูก หรือชายกับหญิง ไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุด แต่หลักก็คือต้องค่อยๆพูดค่อยจากัน สื่อสารกัน ต้องมีความอดทน ใช้สติ อย่าพูดกันในขณะที่ยังไม่ยอมรับฟังกัน หรือพูดจารุนแรงไปในขณะที่มีอารมณ์โกรธ พูดกันไปอย่างไม่ยั้งคิด จนในที่สุดนำไปสู่ความบาดหมางที่รุนแรงยิ่งขึ้น แล้วก็เลิกรากันไป

คงจะต้องกลับมาที่สุภาษิตชาวโปแลนด์ที่ว่า “ท่านรอให้วัวกลับบ้าน ก่อนที่จะไปตกอกตกใจ” หากเป็นวัวของเราจริง อย่างไรเสียมันจะหาทางกลับบ้านมาเอง เช่นเดียวกับสามีหรือภรรยา หากมีความรักต่อกันจริง เขาจะต้องกลับมา แต่หากเขาไม่กลับมาเลย ก็แสดงว่า เขาไม่เคยเป็นของเราตั้งแต่แรกแล้ว