Monday, March 19, 2012

หากไม่มีงาน ก็ไม่มีอาหารมื้อเย็น

หากไม่มีงาน ก็ไม่มีอาหารมื้อเย็น

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

Keywords: Proverb, สุภาษิต, Polish, Poland, โปแลนด์,

มีสุภาษิตชาวโปแลนด์บทหนึ่งกล่าวว่า "Bez pracy nie ma kołaczy" ซึ่งตรงกับในภาษาอังกฤษว่า “Without work there won't be supper." หรือแปลเป็นไทยได้ว่า “หากไม่มีงาน ก็ไม่มีอาหารมื้อเย็น”

ในทุกประเทศ การมีงานทำสำหรับทุกคนนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นยิ่ง เพราะงานเป็นแหล่งรายได้ เมื่อคนทำงาน เขาก็มีรายได้มีใช้จ่ายในสิ่งจำเป็นต่างๆในครอบครัว รวมถึงอาหารการกิน ส่วนรัฐบาลก็มีหน้าที่ทำให้ประชาชนในวัยทำงานทุกคน ได้มีการงานทำ ไม่กลายเป็นคนตกงาน

ในทุกครอบครัว หากมีคนที่มีอายุ 18-20 ปีขึ้นไป อันเป็นวัยทำงานแล้ว หากเขาไม่ได้เล่าเรียนอยู่ในสถานศึกษาต่างๆ เยาวชนเหล่านั้นก็ต้องขวนขวายหางานทำ และคำพูดที่พ่อแม่จะพึงสอนแก่ลูกๆที่เข้าวัยหนุ่มสาว ก็คือ เมื่อถึงเวลาแล้ว ทุกคนก็ต้องขวนขวายหางานทำ คนไม่ขวนขวายหางานทำ ก็จะถูกดุว่าจากพ่อแม่ กลายเป็นคนไม่มีศักดิ์ศรี เป็นที่ติฉินของเพื่อนบ้าน

ในประเทศญี่ปุ่น เยาวชนคนหนุ่มสาวที่มีอายุเกิน 20 ปีแล้ว หากไม่มีงานทำ แล้วยังต้องอาศัยอยู่กับพ่อแม่ เกาะกินสุขสบาย โดยไม่ขวนขวาย เขาเรียกว่า “พยาธิโสด” (Parasite single) ซึ่งเป็นคำพูดที่มีลักษณะดูถูกเหยียดหยามจากสังคม

ดังนั้น พูดง่ายๆอย่างชาวโปแลนด์ เขาจะสอนลูกหลานให้หางานทำ จะทำงานกับธุรกิจครอบครัว หรือจะไปแสวงหางานนอกบ้านก็แล้วแต่ ทุกคนต้องมีงานทำ เพราะ “หากไม่มีงาน ก็ไม่มีอาหารมื้อเย็น”