Wednesday, March 7, 2012

เพื่อนเขียนถึง – อนุวัฒน์ ทยานุสร

เพื่อนเขียนถึง – อนุวัฒน์ ทยานุสร

Keywords: db181 เทพศิรินทร์ 04-06, Dhebsirin School

หนุ่มหน้าตาคมสันไม่แพ้ ทรอย โดนาฮิว ผู้มีบทบาทสำคัญคนหนึ่งของห้อง วัฒน์เป็นคนที่จริงใจกับหน้าที่ รักสงบ เป็นที่รักใคร่ของเพื่อนฝูง ในด้านการเรียน วัฒน์มีความชำนาญในการกวี และการประพันธ์คนหนึ่ง ในนามปากกา “ทยานุสร” ด้านกีฬาวัฒน์เป็นนักฟุตบอลผู้มีฝีเท้าดีคนหนึ่งของห้องเรา ในด้านเพื่อหญิงแล้ววัฒน์บอกว่ากันไม่อยากยุ่ง (ให้จริงสักรายสิเพื่อน) อนาคตวัฒน์บอกว่าปลายปากกาเท่านั้นที่จะตัดสินชะตาชีวิต (แต่งอะไรเด็ดๆให้เพื่อนฝูงอ่านด้วยนะ)

อนุวัฒน์ ทยานุสร
๕ ศิลป โรงเรียนเทพศิรินทร์
บ้านพัก: ๗๑๒/๙ ลาดหญ้า ธนบุรี

จากหนังสือศิษย์เก่าเทพศิรินทร์รุ่น 04-06, พ.ศ. 2506