Wednesday, March 7, 2012

เพื่อนเขียนถึง – วิบูลย์ศักดิ์ อาจองค์

เพื่อนเขียนถึง – วิบูลย์ศักดิ์ อาจองค์

Keywords: db143 เทพศิรินทร์ 04-06, Dhebsirin School

เพื่อนใหม่ของเราก้าวเข้าสู่รั้วเขียวเหลืองปีนี้ด้วยความมั่นใจ เทอมแรกวิบูลย์ศักดิ์เรียกคะแนนสนใจจากเพื่อนได้ดีเยี่ยมจนเพื่อนๆ รู้จักกันทั่ว มีนิสัยร่างเริง ไม่ค่อยพูด แต่เวลาพูดมักห้ามกันไม่หยุด เพื่อนๆ เรียกศักดิ์ว่า มั้ง มั้งมีศิลป์ในการคุยอย่างหาตัวจับยาก ในด้านผู้หญิงยิงเรือ มั้งเคยพูดว่า “ดูๆก็สวยกันทั้งนั้นแหระครับ” อนาคตมั้งขอฝากไว้กับความมุมานะของตัวเอง

วิบูลย์ศักดิ์ อาจองค์
๕ ศิลป โรงเรียนเทพศิรินทร์
บ้านพัก:o/๑๖๗ ซอยสุพรรณิการ์ พระนคร

จากหนังสือศิษย์เก่าเทพศิรินทร์รุ่น 04-06, พ.ศ. 2506