Wednesday, March 7, 2012

เพื่อนเขียนถึง – โอฬาร ศรีจันทร์

เพื่อนเขียนถึง – โอฬาร ศรีจันทร์

Keywords: db186 เทพศิรินทร์ 04-06, Dhebsirin School

โอฬารเป็นคนพูดน้อย มีอารมณ์เคร่งขรึม ไม่ค่อยพูดจากับใครนอกจากคนที่สนิทเท่านั้น เขาเป็นคนที่เพื่อนๆและอาจารย์ไม่ค่อยจะได้พบหน้าค่าตาเขานักในเวลาเรียน นานๆจึงจะพบสักครั้งหนึ่ง แต่ถ้าเขาอยู่ในเวลาเรียนเขาจะตั้งอกตั้งใจเรียนดีมาก พูดถึงอนาคต โอฬารบอกว่า เรื่อยๆ.

โอฬาร ศรีจันทร์
ว. ๕ ข โรงเรียนเทพศิรินทร์
บ้านพัก
:

จากหนังสือศิษย์เก่าเทพศิรินทร์รุ่น 04-06, พ.ศ. 2506