Wednesday, March 7, 2012

เพื่อนเขียนถึง – ยรรยง คูหะเปรมะ

เพื่อนเขียนถึง – ยรรยง คูหะเปรมะ

Keywords: db133 เทพศิรินทร์ 04-06, Dhebsirin School

สุภาพบุรุษจากเมืองปทุมผู้นี้ เพื่อนๆ ให้ฉายาเขาว่า “เซกิ” ถึงอย่างไรยรรยงก็ป็นคนสุภาพมีอารมณ์ร่าเริงขบขัน และรักเพื่อนฝูง ในด้านการเรียนก็เด่น โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เราต้องยกให้เขา การคำนวณก็ไม่ใช่ย่อย ในอนาคต “เซกิ” บอกว่า เภสัขกรเขาชอบมากที่สุด (อย่าปรุงยาผิดนะครับ เพื่อนฝูงเป็นห่วง)

ยรรยง คูหะเปรมะ
ว. ๕ ข โรงเรียนเทพศิรินทร์
บ้านพัก: ๑๖/๑ ซอยบำรุงรัฐ ถนนเจริญกรุง พระนคร

จากหนังสือศิษย์เก่าเทพศิรินทร์รุ่น 04-06, พ.ศ. 2506