Wednesday, March 7, 2012

เพื่อนเขียนถึง – เอื้อวงศ์ วงศ์ทองเหลือ

เพื่อนเขียนถึง – เอื้อวงศ์ วงศ์ทองเหลือ

Keywords: db185 เทพศิรินทร์ 04-06, Dhebsirin School

“เอื้อ” เป็นผู้ที่ถือคติว่า งานเป็นงาน เล่นเป็นเล่น พูดถึงเรื่องการวิจัยหรือวิจารณ์แล้ว นับว่ายอดกว่าคนอื่น คำพูดทุกคำประกอบไปด้วยเหตุผลที่แย้งได้ยาก ในอนาคตคงจะเป็นนักพูดที่มีชื่อเสียงแน่ ไงๆก็อย่าเอาเพื่อนฝูงไปวิจารณ์ จนต้องเอาหัวชนฝาไป ๓ วัน ๓ คืนก็แล้วกัน

เอื้อวงศ์ วงศ์ทองเหลือ
ว. ๕ ก โรงเรียนเทพศิรินทร์
บ้านพัก: ๔๗๖ ต.บางขุนนนท์ หน้าวัดศรีสุดาราม อ.บางกอกน้อย ธนบุรี

จากหนังสือศิษย์เก่าเทพศิรินทร์รุ่น 04-06, พ.ศ. 2506