Wednesday, March 7, 2012

เพื่อนเขียนถึง – ไพโรจน์ นันทนลาภอำรุง

เพื่อนเขียนถึง – ไพโรจน์ นันทนลาภอำรุง

Keywords: db127 เทพศิรินทร์ 04-06, Dhebsirin School

หนุ่มน้อยร่างทะมัดทะแมงและคล่องแคล่วผู้นี้ เพื่อนๆ ชอบเรียกเขาว่า “แป้น” แป้นเป็นคนสุภาพเข้มแข็ง พูดจามีเหตุผล ในด้านการเรียน แป้นเคยเป็นเจ้าของโต๊ะนั่งเรียนดีมาแล้ว วิชาที่ถนัดคือ ภาษาอังกฤษ และคำนวณ เราหวังว่า วิศวกรในอนาคตคงจะเป็นของแป้นอย่างแน่นอน (สร้องหอเอนในเมืองไทยมั่งฮิ)

ไพโรจน์ นันทนลาภอำรุง
ว. ๕ ข โรงเรียนเทพศิรินทร์
บ้านพัก: ๒๒๐ ถนนศรีรับสุข ตลาดใหม่ ดอนเมือง พระนคร

จากหนังสือศิษย์เก่าเทพศิรินทร์รุ่น 04-06, พ.ศ. 2506