Wednesday, March 7, 2012

เพื่อนเขียนถึง – อิสสระ ศรีพงษ์

เพื่อนเขียนถึง – อิสสระ ศรีพงษ์

Keywords: db184 เทพศิรินทร์ 04-06, Dhebsirin School

ชายหนุ่มผู้มีเรือนร่างสูงโปร่งหน้าตาคมสัน ยิ้มง่ายๆ โกรธง่ายๆ อิสสระมีคำผวนให้เพื่อนฝูงฟังอยู่เสมอ นิสัยเยือกเย็น รักเพื่อน ในด้านกีฬา หระเป็นนักฟุตบอล ที่ได้เปรียบทั้งส่วนสูง และส่วนยาว คู่ต่อสูงมักงุนงงเมื่อได้พบกับอิสระ ด้านการเรียน หระเป็นนักเรียนที่แท้จริง อนาคตหระบอกว่า ชีวิตแขวนไว้กับเส้นด้าย ไม่แน่นอน แต่ที่แน่นอนคือ “นอนแน่” (เออ...สาธุ สุขี สุขี พักเพียก)

อิสสระ ศรีพงษ์
๕ ศิลป โรงเรียนเทพศิรินทร์
บ้านพัก: ๓ หมู่ ๗ ต.บางนา อ.พระโขนง จ.พระนคร

จากหนังสือศิษย์เก่าเทพศิรินทร์รุ่น 04-06, พ.ศ. 2506