Wednesday, March 7, 2012

เพื่อนเขียนถึง – พิทยา หงส์เกาละ

เพื่อนเขียนถึง – พิทยา หงส์เกาละ

Keywords: db124 เทพศิรินทร์ 04-06, Dhebsirin School

พิทยาเป็นนามกรของหนุ่มน้อย ผู้มีเรือนผมเข้ากันได้กับชาวอาฟริกา เขาเป็นคนโปรดของมิสเตอร์ ลักก์ เป็นอย่างยิ่ง คราวใดที่อาจารย์เรียกชื่อ พิทยา เพื่อนๆ ต้องฮาออกมาทุกครั้งไป ในด้านการเรียน พิทยาก็อยู่ในเกณฑ์ดี ด้านความประพฤติ พิทยาก็เป็นคนสุภาพเรียร้อย เข้ากับเพื่อนฝูงได้ดี พูดถึงอนาคต พิทยาบอกว่า เมื่อถึงเวลานั้นแล้วจะบอก

พิทยา หงส์เกาละ
ว. ๕ ข โรงเรียนเทพศิรินทร์
บ้านพัก: -

จากหนังสือศิษย์เก่าเทพศิรินทร์รุ่น 04-06, พ.ศ. 2506