Wednesday, March 7, 2012

เพื่อนเขียนถึง – สมโภชน์ กุลศิรารัตน์

เพื่อนเขียนถึง – สมโภชน์ กุลศิรารัตน์
Keywords: db160 เทพศิรินทร์ 04-06, Dhebsirin/Debsirin  School

สมโภชน์ลูกน้ำเค็มเพื่อนของเราคนนี้ผละจากชายหาด สายลมและเสียงคลื่นจากท้องทะเล มุ่งเข้าสู่เมืองหลวงพร้อมกับเรือนร่างอันสมบูร์ของเขา เข้ามารวมอยู่ในรั้วเขียวเหลืองเช่นเดียวกับเพื่อนคนอื่นๆ ชั่วระยะเวลาเพียง ๒ ปีเท่านั้น สมโภชน์ก็รู้จักกับเพื่อนทุกคนได้ดี ตามปกติสมโภชน์เป็นคนสุภาพ ใจคอเยือกเย็น สำหรับอนาคต สามพรานคือถิ่นที่เขาปราถนาเป็นอย่างยิ่ง
สมโภชน์ กุลศิรารัตน์
ว. ๕ ข โรงเรียนเทพศิรินทร์
บ้านพัก: ๖๕ ถนนวัดราชาฯ ดุสิต พระนคร
จากหนังสือศิษย์เก่าเทพศิรินทร์รุ่น 04-06, พ.ศ. 2506