Wednesday, March 7, 2012

เพื่อนเขียนถึง – สมบัติ สุขทวี

เพื่อนเขียนถึง – สมบัติ สุขทวี
Keywords: db158 เทพศิรินทร์ 04-06, Dhebsirin/Debsirin  School

สมบัติเป็นหนุ่มน้อยผู้มาจากเมืองเพชร มุ่งเข้าสู่เมืองกรุงด้วยความหวังอันเด็ดเดี่ยว ตามปกติเป็นคนสุภาพ ร่าเริงและขบขันในบางครั้ง อาจารย์ภาษาอังกฤษชอบเรียกเขาว่าวิตามิน ทั้งนี้ไม่ใช่เพราะอะไรอื่น เพียงแต่เขาชอบนั่งคำนับโต๊ะเรียนเวลาอาจารย์สอนเท่านั้นเอง อาจารย์อยากให้เขากินวิตามินเสียบ้าง พูดถึงอนาคต สมบัติบอกว่าเรื่อยๆ ต้องดูผลการเรียนก่อน.
สมบัติ สุขทวี
ว. ๕ ข โรงเรียนเทพศิรินทร์
บ้านพัก: ๑/๑ ซอยเฉลิมสุข ลาดยาว บางเขน พระนคร
จากหนังสือศิษย์เก่าเทพศิรินทร์รุ่น 04-06, พ.ศ. 2506