Wednesday, March 7, 2012

เพื่อนเขียนถึง – ไพรัช วานิชกร

เพื่อนเขียนถึง – ไพรัช วานิชกร

Keywords: db126 เทพศิรินทร์ 04-06, Dhebsirin School

ชายหนุ่มรูปร่างสูงโปร่งสมกับเป็นผู้กองของห้อง รัชเป็คนใจเยือกเย็น เรียบร้อย จริงจังต่อหน้าที่ จึงเป็นที่รักใคร่ของลูกน้องทุกคน ด้านกีฬารัชเป็นนักฟุตบอลที่น่าเกรงขาม เป็นนักกีฬาที่รู้แพ้รู้ชนะ ด้านความบันเทิง รัชเป็นนักกีต้าขนาดมือหนึ่ง เมื่อเพื่อนถามถึงอนาคต รัชบอกว่า “กันขอฝากไว้กับดวงดาวที่สดใส” (สาธุ...อย่าให้ดาวดับนะครับ)

ไพรัช วานิชกร
๕ ศิลป โรงเรียนเทพศิรินทร์
บ้านพัก: ๕๐ ถนนศรีอยุธยา ต.วชิระ ดุสิต พระนคร

จากหนังสือศิษย์เก่าเทพศิรินทร์รุ่น 04-06, พ.ศ. 2506