Wednesday, March 7, 2012

เพื่อนเขียนถึง – พงษ์ศานต์ พันธุลาภ

เพื่อนเขียนถึง – พงษ์ศานต์ พันธุลาภ

Keywords: db114 เทพศิรินทร์ 04-06, Debsirin, Dhebsirin School

หรือนามหนึ่ง พี่ครุฑแห่ง ม.ศ.๕ ครุฑเป็นผู้นำกองเชียร์ขั้นดุเดือด โดยมีแถมหมัดๆ มวยๆ อยู่ด้วย ด้านการเรียนแล้ว ครุฑสนใจเรียนภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ (คงเตรียมตัวไปนอกซิครับ เพื่อนฝูงสงสัยมาก) ส่วนด้านกีฬาแล้วครุฑเป็นนักบอลประเภทหลังเขา-ถึงลูกถึงคน ปกติครุฑรักสงบเป็นที่รักของเพื่อนฝูง อนาคตครุฑฝาไว้กับความพยายามของตัวเอง (ขอให้พี่ครุฑจงเจริญ มีลูก ๑๒ คน ไซโยๆๆ...)
พงษ์ศานต์ พันธุลาภ
๕ ศิลป โรงเรียนเทพศิรินทร์
บ้านพัก: ๔๕๘/๑ ถนนราชวิถี ดุสิต พระนคร
จากหนังสือศิษย์เก่าเทพศิรินทร์รุ่น 04-06, พ.ศ. 2506

4

ภาพ รศ.ดร. พงษ์ศานต์ พันธุลาภ มหาวิทยาลัยรามคำแหง