Wednesday, March 7, 2012

เพื่อนเขียนถึง – ประสิทธิ์ อุทัยวัฒนภักดี

เพื่อนเขียนถึง – ประสิทธิ์ อุทัยวัฒนภักดี

Keywords: db116 เทพศิรินทร์ 04-06, Dhebsirin School

เขาละผู้มีนามว่า พี่เหรี่ยงของพวกเรา เหรี่ยงมีท่าทางและอารมณ์ที่ชวนให้ขัน วันไหนเหรี่ยงไม่มาแล้วรู้สึกว่าห้องจะขาดความเฮฮาไปไม่ใช่น้อย เหรี่ยงรักสงบและหลบมุมอยู่เสมอ เรื่องประเภทเสวยแล้วต้องยกให้เหรี่ยงเขาละ อนาคตเหรี่ยงบอกว่า กันยังแย่อยู่ ขอให้เวลาเป็นเครื่องตัดสินเถิด (เสวยอิ่มๆ หน่อยนะพวก จะได้โตเร็วๆ)

ประสิทธิ์ อุทัยวัฒนภักดี
๕ ศิลป โรงเรียนเทพศิรินทร์
บ้านพัก: ๗๕ แพร่งนรา พระคร

จากหนังสือศิษย์เก่าเทพศิรินทร์รุ่น 04-06, พ.ศ. 2506