Wednesday, March 7, 2012

เพื่อนเขียนถึง – วิศิฐ์ นิมิตรกุล

เพื่อนเขียนถึง – วิศิฐ์ นิมิตรกุล

Keywords: db147 เทพศิรินทร์ 04-06, Dhebsirin School

พระเอกจากนครนายก เอวบางร่างเล็ก หน้าตาคมสัน ผู้ทำให้สุภาพสตรีเห็นแล้วต้องนำไปคิดเป็นการบ้าน ศิษฐ์เป็นคนสุภาพ น่ารัก รักเพื่อนฝูง เป็นกันเองกับทุกคน นิคเนมของศิฐ์คือ “แตงเม” ด้านการเรียน เมมีความพยายามมาก เมเป็นคนรักสนุก รักการทัศนาจร อนาคต เมบอกวาไม่ได้หวังอะไรแน่นอนนัก (หวังอะไรเพื่อนรู้น่า...)

วิศิฐ์ นิมิตรกุล
๕ ศิลป โรงเรียนเทพศิรินทร์
บ้านพัก: ๘๒ ถนนศรีอยุธยา พระนคร หรือ
โรงพิมพ์สุภนิมิตร (แผนกสินค้า)
๒๒๗-๒๓๒ ตลากบ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก

จากหนังสือศิษย์เก่าเทพศิรินทร์รุ่น 04-06, พ.ศ. 2506