Wednesday, March 7, 2012

เพื่อนเขียนถึง – วัฒนา จันทรศร

เพื่อนเขียนถึง – วัฒนา จันทรศร

Keywords: db134 เทพศิรินทร์ 04-06, Dhebsirin School


วัฒนาเพื่อนของเราคนนี้ เป็นที่รู้จักดีของ เพื่อนๆ ทุกคน ความสุขุมเยือกเย็น และความเป็นผู้มีใจคอกว้างขวางของวัฒนา ทำให้วัฒนาเป็นที่นิยมเชื่อถือของเพื่อนๆทุกคน ด้วยเหตุนี้เอง เพื่อนๆ จึงยินดีให้เขาเป็นหัวหน้าชั้น ในด้านการเรียนเราต้องยกนิ้วให้เขา และโต๊ะนั่งเรียนดีมักตกอยู่แก่วัฒนาตลอดเวลา สำหรับอนาคต วัฒนาบอกว่า ว.ทบ. จุฬาเป็นจุดที่มุ่งเข็มเอาไว้นานแล้ว เราหวังว่า วัฒนาจะเป็นผู้มีอนาคตแจ่มใสยิ่งคนหนึ่ง

วัฒนา จันทรศร
ว. ๕ ข โรงเรียนเทพศิรินทร์
บ้านพัก: ๓๖๔/๕ ถนนศรีอยุธยา ดุสิต พระนคร

จากหนังสือศิษย์เก่าเทพศิรินทร์รุ่น 04-06, พ.ศ. 2506