Wednesday, March 7, 2012

เพื่อนเขียนถึง – วิสุทธิ์ ชัยวัฒนานุรักษ์

เพื่อนเขียนถึง – วิสุทธิ์ ชัยวัฒนานุรักษ์

Keywords: db150 เทพศิรินทร์ 04-06, Dhebsirin/Debsirin  School

ชายหนุ่มร่าวระหงผู้มีใบหน้ายิ้มแห้ง รับกับแว่นวิเศษของศาสตราจารย์แว่นวิเศษแล้ว ทำให้สตรีที่พบแล้วต้องนำกลับไปคิดเป็นการบ้าน สุทธิ์เรารักเพื่อนฝูง ชอบการสังสรรค์ อนาคต สุทธิ์พูดอย่างผู้มีชัยว่า ถ้าตราบใดที่กันยังมีลมหายใจอยู่กันจะต่อสู้จนถึงที่สุด (พี่สุทธิ์คะ ถอดแว่นให้หนูชมหน่อยซิคะ)
วิสุทธิ์ ชัยวัฒนานุรักษ์
๕ ศิลป โรงเรียนเทพศิรินทร์
บ้านพัก: ๗๗/๔๗ ถนนทรงวาด๑ จักพรรดิ พระนคร
จากหนังสือศิษย์เก่าเทพศิรินทร์รุ่น 04-06, พ.ศ. 2506