Wednesday, March 7, 2012

เพื่อนเขียนถึง – วิโรจน์ กาญจนพิบูลย์

เพื่อนเขียนถึง – วิโรจน์ กาญจนพิบูลย์

Keywords: db145 เทพศิรินทร์ 04-06, Dhebsirin School

“โรจน์” เป็นผู้มีรูปร่างหน้าตาคล้ายชาว “ยวน” แต่แท้จริงแล้วเขาเป็คนที่มีนิสัยดีคนหนึ่ง เพียงแต่มีสไตล์การพูดกับครูและการหัวเราะที่ผิดธรรมดาเท่านั้นเอง แต่นั่นก็มิใช่สิ่งที่เป็นอุปสรรคของ “โรจน์” เพราะในปีหน้า โรจน์ก็จะไปเดินเล่นในรั้วสีชมพูแล้ว...อนาคต.

วิโรจน์ กาญจนพิบูลย์
ว. ๕ ข โรงเรียนเทพศิรินทร์
บ้านพัก:o๙/๒ จรัสเมือง ปทุมวัน พระนคร

จากหนังสือศิษย์เก่าเทพศิรินทร์รุ่น 04-06, พ.ศ. 2506

>วิรัช ตันตระเลิศพฤกษ์
ว. ๕ ก โรงเรียนเทพศิรินทร์
บ้านพัก: ๔๓๔ ถ.ท่าดินแดง คลองสาน ธนบุรี

จากหนังสือศิษย์เก่าเทพศิรินทร์รุ่น 04-06, พ.ศ. 2506