Wednesday, March 7, 2012

เพื่อนเขียนถึง – ส่วน จันทร์แจ่มศรี

เพื่อนเขียนถึง – ส่วน จันทร์แจ่มศรี
Keywords: db162 เทพศิรินทร์ 04-06, Dhebsirin/Debsirin  School

๒ ปีซ้อนในการครองแชมป์หมากรุกจีน เป็นความสามารถในการกีฬา คำนวณเต็ม, ภาษาไทย Top เป็นความสามารถในด้านการเรียน รูปร่างสูงและใจคอเยือกเย็น ใครยั่วให้โกรธได้นับว่าเก่ง...
ส่วน จันทร์แจ่มศรี
ว. ๕ ก โรงเรียนเทพศิรินทร์
บ้านพัก: ๖/๑ รองเมือง ซอย ๒ ปทุมวัน พระนคร
จากหนังสือศิษย์เก่าเทพศิรินทร์รุ่น 04-06, พ.ศ. 2506