Wednesday, March 7, 2012

เพื่อนเขียนถึง – ประสงค์ เข็มทอง

เพื่อนเขียนถึง – ประสงค์ เข็มทอง

Keywords: db119 เทพศิรินทร์ 04-06, Dhebsirin School

บุรุษร่างสมาร์ท ไม่ว่าจะอยู่ในอาภรณ์ชุดใด สงค์เป็นคนอารมณ์เย็น ยิ้มง่าย โมโหไม่เป็นเป็น สงค์รักวิชาภาษาไทยเป็นชิวิตจิตใจ ถึงแม้ว่าสงค์จะเข้ามาศึกษาในรั้วเขียวเหลืองยังไม่ถึง ๒ ปีก็ตาม แต่ด้วยวาจาอันสุภาพและการแสดงความเป็นมิตรต่อทุกคนนั่นเอง สงค์จึงมีเพื่อนฝูงรักใคร่มากมาย สงค์มีจิตใจบริสุทธิ์ต่อเพื่อนทุกคน สงค์ไม่เคโกรธใครแม้ว่าเพื่อนๆ จะเย้าแหย่เอาบ้าง ซึ่งนับว่าเป็นพ่อพระแห่งห้อง ด้วยเหตุนี้เพื่อนๆ จึงมักจะเรียกว่า “มหา” ซึ่งสงค์ก็เต็มใจให้เรียกได้อย่างเสรี ในอนาคตอันไม่ไกลนี้สงค์คงจะได้ขึ้นนั่งบัลลังก์ว่าความอย่างแน่นอน

ประสงค์ เข็มทอง
ว. ๕ ข โรงเรียนเทพศิรินทร์
บ้านพัก: ๒๐ หลังสถานีตำรวจภูธร อ.อรัญประเทศ จ.ปราจีนบุรี

จากหนังสือศิษย์เก่าเทพศิรินทร์รุ่น 04-06, พ.ศ. 2506