Wednesday, March 7, 2012

เพื่อนเขียนถึง – วิชิต ยุกตะทัต

เพื่อนเขียนถึง – วิชิต ยุกตะทัต

Keywords: db138 เทพศิรินทร์ 04-06, Dhebsirin/Debsirin School

ผู้รักษาประตูฝีมือดีคนหนึ่งของเทพศิรินทร์ เป็นคนหนึ่งที่ทำงานให้โรงเรียนเสมอมา คติมีว่าทำแล้วต้องทำได้ มิฉะนั้นแล้วไม่ร่วมทำดีกว่า เวลาที่ผ่านมา รองหัวหน้า ๕ ก (วิทย์) คนนี้ย่อมมีทุกคนเห็นใจ.
วิชิต ยุกตะทัต
ว. ๕ ก
บ้านพัก: ๙๖/๓ ต.บางช้าง อ.อัมพวา สมุทรสงคราม หรือ
๖๘o/๖ บ้านรุ่งเรือง ซอยเนติศึกษา พระราม ๕ พระนคร
จากหนังสือศิษย์เก่าเทพศิรินทร์รุ่น 04-06, พ.ศ. 2506

ภาพถ่าย วิชิต ยุกตะทัต เมื่อเดินทางไปเยี่ยมนิพนธ์ โตสวัสดิ์ ที่จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 27 มิถุนายน 2556


ภาพ วิชิต ยุกตะทัต มุมซ้ายของภาพ เมื่อแวะรับประทานอาหารเช้า ระหว่างทาง


ภาพ วิชิต ยุกตะทัต คนนั่งด้านขวา ใส่เสื้อสีน้ำตาลอ่อน อาจารย์ประสิทธิ์ ยามาลี คนนั่งด่านซ้าย


ภาพ วิชิต ยุกตะทัต


ภาพ วิชิต ยุกตะทัต (คนยืนซ้ายสุด) ตามด้วย นเรศ, ประสิทธิ, นิพนธ์, เหม่ง, และนคร


ภาพ วิชิต ยุกตะทัต คนยืนซ้ายสุด ตามด้วย นเรศ, ประสิทธิ์, นิพนธ์, ประกอบ, เหม่ง, และนคร


ภาพ วิชิต ยุกตะทัต คนนั่งหลังสุด ที่ 3 นับจากทางขวา ในภาพ ตามลำดับจากซ้าย
นคร, เหม่ง, นิพนธ์, วิชิต, ประสิทธิ, นเรศ


ภาพ วิชิต ยุกตะทัต คนนั่งหลังสุด ที่ 3 นับจากทางขวา
ภาพเรียงจากซ้าย - ประกอบ, นคร, เหม่ง, นิพนธ์, วิชิต, ประสิทธิ์, นเรศ


ภาพ วิชิต ยุกตะทัต คนที่ 2 จากทางซ้ายมือ
เรียงลำดับจากซ้าย - นคร, วิชิต, ประสิทธิ์, เหม่ง, นเรศ


ภาพ วิชิต ยุกตะทัต คนที่ 2 จากซ้ายมือ ถ่ายภาพที่หน้าลานย่าโม วันไปเยี่ยมนิพนธ์ โตสวัสดิ์ 27 มิถุนายน 2556
ภาพเรียงจากซ้าย - นคร, วิชิต, ประกอบ, เหม่ง, นเรศ