Tuesday, March 6, 2012

คำขวัญ จากอาจารย์หัวหน้าตึกแม้นศึกษาสถาน โรงเรียนเทพศิรินทร์ (2506)

คำขวัญ จากอาจารย์หัวหน้าตึกแม้นศึกษาสถาน โรงเรียนเทพศิรินทร์ (2506)

Keywords: db019 เทพศิรินทร์ 04-06, Dhebsirin School

สุวรรณ บุญชู ป.ม.
อาจารย์หัวหน้าตึกแม้นศึกษาสถาน

โรงเรียนเทพศิรินทร์
บ้านพัก: ๓๕ หลังวัดมหรรณพ พระนคร

“จงพยายามฟังไว้ให้มาก แต่แล้วจงพูดแต่น้อย”

จากหนังสือศิษย์เก่าเทพศิรินทร์รุ่น 04-06, พ.ศ. 2506