Tuesday, March 6, 2012

คำขวัญ จากอาจารย์ สุชีวิน โสภณพันธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ (2506)

คำขวัญ จากอาจารย์ สุชีวิน โสภณพันธ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ (2506)

Keywords: db049 เทพศิรินทร์ 04-06, Dhebsirin School

สุชีวิน โสภณพันธ์ พ.ม.
อาจารย์ผู้ช่วยหัวหน้าตึกเยาวมาลย์อุทิศ
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ข
บ้านพัก: ๒๙๖ บ้านทับถวิล ถนนพระสุเมรุ พระนคร

“ภารกิจที่ได้รับมอบและการตัดสินใจใดๆ ควรคำนึงถึงอนาคตเป็นสำคัญ”

จากหนังสือศิษย์เก่าเทพศิรินทร์รุ่น 04-06, พ.ศ. 2506