Tuesday, March 6, 2012

คำขวัญ จากอาจารย์ พิชิต เชาวะวณิช โรงเรียนเทพศิรินทร์ (2506)

คำขวัญ จากอาจารย์ พิชิต เชาวะวณิช โรงเรียนเทพศิรินทร์ (2506)

Keywords: db047 เทพศิรินทร์ 04-06, Dhebsirin School

พิชิต เชาวะวณิช ปม.อ.
อาจารย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์
บ้านพัก: ๔๓ ตรอกไผ่สิงห์โต คลองเตย พระนคร

“พรหมลิขิต คือ ทางออกของผู้ขลาด เรานี่แหละ ลิขิตชิวิตเราเอง”

จากหนังสือศิษย์เก่าเทพศิรินทร์รุ่น 04-06, พ.ศ. 2506