Tuesday, March 6, 2012

คำขวัญ จากอาจารย์ช้องมาศ มหาพานิช โรงเรียนเทพศิรินทร์ (2506)

คำขวัญ จากอาจารย์ช้องมาศ มหาพานิช โรงเรียนเทพศิรินทร์ (2506)

Keywords: db038 เทพศิรินทร์ 04-06, Dhebsirin School

ช้องมาศ มหาพานิช ป.ม., กศ.บ.
อาจารย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์
บ้านพัก: ๕๗๐ ถนนประชาสงเคราะห์ ดินแดง พระนคร

“อดีตที่ผ่านมา เป็นบทเรียนที่จะปรับปรุงอนาคตให้สดใสได้”

จากหนังสือศิษย์เก่าเทพศิรินทร์รุ่น 04-06, พ.ศ. 2506